Markkinointi 5 op, syksy 2021

  • Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
  • Kansainvälinen markkinointi

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.09.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 10.09.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 08.10.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 04.11.2021 klo 12.30 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.08.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Elisa Vesanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 040 0349283)

 

Opiskelija:

  • tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
  • tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

”Pidin siitä että piti kommentoida toisten töitä, sain myös itse monipuolisia palautteita ja ahaa-ideoita niiden pohjalta.”

”Parasta on ollut itsenäisen työskentelyn mahdollisuus ja hyvät opiskelumateriaalit ja aineistot.”

”Tällä kurssilla oli opettavaisia verkkoluentoja ja niitä oli juuri sopivassa määrin. Hyvä kurssikokonaisuus!”

”Markkinointisuunnitelman tekeminen työpaikalleni oli hyödyllinen ja onnistunut projekti.”

”Verkkoluennot olivat mielenkiintoisia ja hyvä kun niitä voi katsella jälkeenpäin oman aikataulun mukaan. Tehtävät oli yllättävän mukavia, vaikka alkuun näytti toivottoman suurelta projektilta muun opiskelun ohessa suoritettavaksi. Tästä kurssista jäi ihan hyvin käteen asioita.”