Markkinointi 5 op (M), (2/19-20)

“Inspiroidu!”

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 24.01.2020–16.04.2020
Webinaarit 24.01.2020 klo 14.15–15.45
13.02.2020 klo 10.15–11.45
16.04.2020 klo 10.15–11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.01.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sari Peltola (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 305)

Sisältö

  • Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
  • Kansainvälinen markkinointi

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
  • tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

Lukuvuoden 18-19 toteutuksille osallistuneet antoivat opintojaksolle arvosanaksi 4,5 asteikolla 1-5!

“Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja hyvä, tekisin vaikka uudestaan!”

“Selkeä kurssi, jossa tehtävät oli sopivasti paloiteltuja.”

“Joustava osallistuminen ja monipuolinen sisältö!”

“Mielestäni opintojakson rakenne oli hyvin suunniteltu ja tehtävät tukivat sitä.”

“Parasta opintojaksossa on ollut itsensä ylittäminen ja tehtävät, joissa on saanut itse luoda ja suunnitella = markkinointisuunnitelma.”

“Opintojaksossa on ollut hyvää tiedottamista opettajalta. Tehtävät olivat myös hyviä.”