Markkinointi 5 op, kevät 2023

Markkinointi 5 op -opintojaksolla opiskellaan markkinoinnin perusteita. Opintojaksolla perehdytään mm. asiakashyötyyn, kohderyhmiin, markkkinointikanvaviin sekä kansainväliseen markkinointiin. Opintojaksolla opitaan myös tekemään markkinointisuunnitelma ja -budjetti.

Sisältö:

  • Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
  • Kansainvälinen markkinointi

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson webinaarit

  • 17.01.2023 09.00 – 11.30
  • 07.02.2023 09.00 – 11.30
  • 14.03.2023 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
  • tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

”Pidin siitä että piti kommentoida toisten töitä, sain myös itse monipuolisia palautteita ja ahaa-ideoita niiden pohjalta.”

”Parasta on ollut itsenäisen työskentelyn mahdollisuus ja hyvät opiskelumateriaalit ja aineistot.”

”Tällä kurssilla oli opettavaisia verkkoluentoja ja niitä oli juuri sopivassa määrin. Hyvä kurssikokonaisuus!”

”Markkinointisuunnitelman tekeminen työpaikalleni oli hyödyllinen ja onnistunut projekti.”

”Verkkoluennot olivat mielenkiintoisia ja hyvä kun niitä voi katsella jälkeenpäin oman aikataulun mukaan. Tehtävät oli yllättävän mukavia, vaikka alkuun näytti toivottoman suurelta projektilta muun opiskelun ohessa suoritettavaksi. Tästä kurssista jäi ihan hyvin käteen asioita.”