Markkinointi 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Inspiroidu!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.09.2020–05.11.2020
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 10.09.2020 klo 08.30 – 10.00
  • 09.10.2020 klo 12.30 – 14.00
  • 05.11.2020 klo 12.30 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.09.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sari Peltola (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 305)

Sisältö

  • Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
  • Kansainvälinen markkinointi

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
  • tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja hyvä, tekisin vaikka uudestaan!”

“Selkeä kurssi, jossa tehtävät oli sopivasti paloiteltuja.”

“Joustava osallistuminen ja monipuolinen sisältö!”

“Mielestäni opintojakson rakenne oli hyvin suunniteltu ja tehtävät tukivat sitä.”

“Parasta opintojaksossa on ollut itsensä ylittäminen ja tehtävät, joissa on saanut itse luoda ja suunnitella = markkinointisuunnitelma.”

“Opintojaksossa on ollut hyvää tiedottamista opettajalta. Tehtävät olivat myös hyviä.”