Markkinointi 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Inspiroidu!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 15.01.2021–09.04.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 15.01.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 12.02.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 09.04.2021 klo 08.30 – 10.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 214)

Sisältö

  • Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
  • Kansainvälinen markkinointi

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
  • tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja hyvä, tekisin vaikka uudestaan!”

“Selkeä kurssi, jossa tehtävät oli sopivasti paloiteltuja.”

“Joustava osallistuminen ja monipuolinen sisältö!”

“Mielestäni opintojakson rakenne oli hyvin suunniteltu ja tehtävät tukivat sitä.”

“Parasta opintojaksossa on ollut itsensä ylittäminen ja tehtävät, joissa on saanut itse luoda ja suunnitella = markkinointisuunnitelma.”

“Opintojaksossa on ollut hyvää tiedottamista opettajalta. Tehtävät olivat myös hyviä.”