Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, sommaren 2021 (3/20-21)

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 01.06.2021 – 31.07.2021
Schemaläggning Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Sista anmäldningstid 24.05.2021 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi)

Innehåll

Kom med på kursen och utveckla din kompetens i kulturell mångfald och integrationsfrågor! På kursen lär du dig bl.a grundläggande begrepp och centrala aktörer i integrationen av invandrare i Finland och får en inblick i hur integrationsprosessen går till i Finland. Deltagande i kursen stärker din kompetens i bemötande av och förståelse för kulturell mångfald.

Studerande blir bekant med de aktiviteter som främjar integration och mångkulturell förståelse och de bakgrunder och principer som styr den. Kursen utvecklar studerandes internationella och mångkulturella kompetens.

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Kursen består av två delar:
1) Skapandet av en teoretisk kunskapsbas (3 sp).
2) Bekantning med integrationsfältet och en reflektion över din egen inlärning på kursen (2 sp).

I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter:
1) En tematisk essä med källhänvisning
2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion.
3) En inlärningsdagbok

Lärandemål

Studerande:

  • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
  • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
  • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
  • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
  • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
  • känner till invandrargemenskapernas betydelse i främjandet av integration