Luovien alojen hankkeet ja rahoitus 5 op, kesä 2023

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5op) -verkko-opintojakso on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja rahoitushakemuksiksi. Kohderyhmänä ovat luovien alojen opiskelijat yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna. Aikaisemmin osallistuneiden mukaan opintojakson parasta antia ovat olleet käytännönläheinen tieto rahoituksen hakemisesta, mahdollisuudet saada apua oman hankkeen suunnitteluun, sekä samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituksen käsitteisiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakukäytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hankekonsortion muodostaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen.

Kenelle?

Koulutus sopii luovien alojen yrityksille ja yhteisöille sekä muille hankesuunnittelun ja rahoitushakuosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin, ja perustiedot taloushallinnosta, budjetoinnista, projektisuunnittelusta ja innovaatiotoiminnasta. Opintojakso on tasoltaan syventävää perustasoa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.6.2023 – 31.7.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opetuksena. Opintojakso sisältää kerran kuussa pidettävät vapaaehtoiset ohjaustunnit hankesuunnittelun tukemiseksi.

Opintojakso sisältää:

 • Ennakkotehtävä julkaistaan 1.6.2023 
 • Starttitapaaminen 5.6.2023 klo 9.00-10.30
 • Opintojakson verkkotentit suoritetaan 31.7.2023 mennessä
Ilmoittautumisaika 27.3.2023–22.5.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Lehtori, Markus Suomi, markus.suomi@humak.fi

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, leena.janhila@humak.fi

Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille
 • Hallitsee rahoituksen termit ja käsitteet sekä tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt
 • Osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita
 • Osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin
 • Osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen

Keväällä 2022 Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -opinnot suorittaneet opiskelijat arvostivat käytännönläheisiä opintoja. He kuvasivat opintoja muun muassa seuraavasti:

 • Konkreettinen ja ymmärrettävä sisältö luovien alojen rahoituksesta. Oma ajatus selkeni ja ymmärrän nyt rahoitusten eroja ja mihin käyttöön mitäkin voi hakea.
 • Kattava läpileikkaus luovien alojen rahoitusten hakemisesta ja käytännön projektisuunnittelusta. Tiedon lisäksi oli hyödyllistä päästä verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ohjaustunnit olivat erittäin tarpeellisia. Niiden kautta oman hankkeen kanssa pääsi käytännön tasolla eteenpäin.
 • Ensimmäistä kertaa käytiin rahoitushakuja läpi myös hakujärjestelmien ja mallipohjien kautta. Yhteiset pohdinnat ja ohjaustunneilla omalle hankkeelle saatu neuvonta oli hyödyllistä. Konkreettinen ja monipuolinen koulutus!