Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Lukuvuosi 2021-2022. Katso opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat toteutusten tiedoista (linkit alla).
Opetus Osaamiskokonaisuuteen sisältyy neljä opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva. Pääset opintojaksokohtaisiin opetusaikoihin alla olevista linkeistä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 2.1.2022 asti.
Vastuuhenkilö Katso opintojaksojen vastuuhenkilöt opintojaksokohtaisista tuotetiedoista.

 

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja luomaan monipuolisia markkinointitoimenpiteitä eri kanavia hyödyntäen haluttujen asiakasryhmien tavoittamiseksi. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan tuote- ja palvelukokonaisuuksien markkinointitarpeet, tunnistaa asiakaskohtaamisten erilaiset rajapinnat ja pystyy hahmottamaan niihin sopivia myynti- ja palveluratkaisuja. Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet, alan yritystoimintaan liittyviä ansaintamalleja ja omaa valmiudet omaan yritystoimintaan.

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti luovien alojen toimijoille, jotka haluavat päivittää tai vahvistaa liiketaloudellista osaamistaan.

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja luomaan monipuolisia markkinointitoimenpiteitä eri kanavia hyödyntäen haluttujen asiakasryhmien tavoittamiseksi. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan tuote- ja palvelukokonaisuuksien markkinointitarpeet, tunnistaa asiakaskohtaamisten erilaiset rajapinnat ja pystyy hahmottamaan niihin sopivia myynti- ja palveluratkaisuja. Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet, alan yritystoimintaan liittyviä ansaintamalleja ja omaa valmiudet omaan yritystoimintaan.

Tämä osaamiskokonaisuus sopii erityisesi sinulle, jos toimit luovilla aloilla ja haluat päivittää tai vahvistaa liiketaloudellista osaamistasi.

Markkinointi 5 op, syksy 2021

Ei saatavilla

Markkinointi 5 op, kevät 2022

Ei saatavilla

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, syksy 2021

Ei saatavilla

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, kevät

Yrittäjyys 5 op

Yritystoiminnan perusteet 5 op

Tuote ei ole saatavilla.