Lakitieto ja etiikka 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kova laki – pehmeät arvot

75,00 

Kuvaus

Koulutusohjelma Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.01.2021 – 12.03.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

 • 14.01.2021 klo 14.15 – 15.45
 • 12.02.2021 klo 08.30 – 10.00
 • 18.03.2021 klo 14.15 – 15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.01.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

Sisältö ja toteutus

 • Kulttuurituotannon kannalta keskeisen lainsäädännön tuntemus
 • Sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen
 • Kulttuurialan lainsäädäntöön ja oikeudellisiin käytäntöihin liittyvän ajankohtaiskeskustelun seuraaminen
 • Kulttuurituotannon etiikka

Tavoitteet

Opiskelija:

 • tuntee oikeustoimilain ja sopimuksia sääntelevän lainsäädännön sekä osaa laatia kulttuurituotantoon liittyviä sopimuksia
 • tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusteet ja osaa hyödyntää niitä työssään
 • tuntee työsopimuslain ja ymmärtää siihen liittyvät oikeudet sekä vastuut
 • osaa hakea ajantasaista lainsäädäntöä ja analysoida alaan liittyvää lainsäädännöllistä julkista keskustelua
 • tuntee kulttuurialalla toimivien yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden toimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Paljon uutta ja tärkeää asiaa, joita oli mielenkiintoista oppia. Etenkin sopimusten laatiminen oli mielenkiintoista. Opintojakso voisi olla vielä pidempi ja sisältää enemmän tehtäviä, sillä lakiasiat ovat tärkeitä tuottajalle.”

“Tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia, sekä ajankohtaisia, kuten myös webinarit.”

“Selvät ohjeistukset suurimmaksi osaksi. Hyvät ensikertalaisen tehtävät, jotka eivät olleet liian monimutkaisia ymmärtää.”

“Kurssi oli todella monipuolinen, käytännönläheinen ja loistavalla materiaalilla varustettu. Alun taide-eettiset tehtävät ja loppua kohden hyvin käytännönläheiset sopimusasiat antoivat kattavan kuvan tuottajan tarvittavasta osaamisesta. Palaute on ollut kannustavaa ja digitoteutuksen “yhteishenki” hyvä. Pidin kurssista todella paljon. Ehdottomasti yksi tärkeimpiä kursseja.”

“Opintojaksossa oli parasta käytännönkeisseihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen tehtävissä ja sitä kautta oppiminen.”