Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kevät 2020 (2/20-21) UUTUUS!

Photo by UX Indonesia on Unsplash

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.02.2021–30.04.2021
Aikataulut Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojakso sisältää verkko-opetusta (tallenteet ja webinaarit) sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksoon kuuluu yksi isompi itsenäisesti toteutettava oppimistehtävä

Yhteinen aloituswebinaari maanantaina 8.2.2021 klo 14.15-15.45. Webinaari tallennetaan, ja se on mahdollista katsoa myös jälkikäteen. Päätöswebinaari järjestetään huhtikuun lopussa. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Gavrilov (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Tavoitteet

Opiskelija:  

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta