Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

Photo by UX Indonesia on Unsplash

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021–31.07.2021
Aikataulut Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojakso sisältää verkko-opetusta (tallenteet ja webinaarit) sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksoon kuuluu yksi isompi itsenäisesti toteutettava oppimistehtävä.

Opintojakson aloituswebinaari pidetään Zoom-yhteydellä 2.6.2021 klo 16.30-18.00. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa jälkikäteen tallenteena. Linkki webinaariin lähetetään myöhemmin ilmoittautuneille.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Gavrilov (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Tavoitteet

Opiskelija:  

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta