Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Lukuvuosi 2021-2022. Katso opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat toteutusten tiedoista (linkit alla).
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva. Pääset opintojaksokohtaisiin opetusaikoihin alla olevista linkeistä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 23.1.2022 asti.
Vastuuhenkilö Katso opintojaksojen vastuuhenkilöt opintojaksokohtaisista tuotetiedoista.

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää luovan talouden merkityksen ja toiminnan luovilla aloilla, kuten kulttuurituotannossa. Hän tunnistaa luovien alojen ansainta- ja rahoitusmahdollisuudet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tuotteiden ja palveluiden vaatimat rahoitusratkaisut. Hän hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tuntee näitä ohjaavat säännöt

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti luovien alojen toimijoille, jotka haluavat päivittää tai vahvistaa talous- ja rahoitusosaamistaan.

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää luovan talouden merkityksen ja toiminnan luovilla aloilla, kuten kulttuurituotannossa. Hän tunnistaa luovien alojen ansainta- ja rahoitusmahdollisuudet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tuotteiden ja palveluiden vaatimat rahoitusratkaisut. Hän hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tuntee näitä ohjaavat säännöt.

Tämä osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii eri­tyi­ses­ti sinulle, jos toimit luo­villa alo­illa ja ha­lua­t päi­vit­tää tai vah­vis­taa ta­lous- sekä ra­hoi­tu­so­saa­mis­tasi.

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, syksy 2021

Ei saatavilla

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät

Ei saatavilla

Kulttuurin rahoitus 5 op, syksy 2021

Ei saatavilla

Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä

Tuote ei ole saatavilla.