Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Tämä osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii eri­tyi­ses­ti sinulle, jos toimit luo­villa alo­illa ja ha­lua­t päi­vit­tää tai vah­vis­taa ta­lous- sekä ra­hoi­tu­so­saa­mis­tasi.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat alta.
Opetus Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva. Pääset opintojaksokohtaisiin opetusaikoihin alla olevista linkeistä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Osaamiskokonaisuus on mahdollista suorittaa lv. 20-21 aikana ilmoittautumalla kokonaisuuden sisältämiin opintojaksoihin viimeistään 7.2.2021 mennessä. Sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvaa kahta muuta opintojaksoa voi ostaa erikseen noudatten niille määriteltyjä ilmoittautumisaikoja. Opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat lueteltu alla:

  • Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op: syksy 6.9.2020, kevät 7.2.2021
  • Kulttuurin rahoitus 5 op: syksyn 21.10.2020, kesä 24.5.2021
  • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op: kevät 7.3.2021, kesä 24.5.2021
Vastuuhenkilö
  • Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op: Niila Tamminen, p. 0400 349 255
  • Kulttuurin rahoitus 5 op: Elisa Vesanen, p. 0400 349 283
  • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op: Markus Suomi, p. 050 3186 411

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi.

Sisältö

Tavoitteet

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää luovan talouden merkityksen ja toiminnan luovilla aloilla, kuten kulttuurituotannossa. Hän tunnistaa luovien alojen ansainta- ja rahoitusmahdollisuudet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tuotteiden ja palveluiden vaatimat rahoitusratkaisut. Hän hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tuntee näitä ohjaavat säännöt.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti luovien alojen toimijoille, jotka haluavat päivittää tai vahvistaa talous- ja rahoitusosaamistaan.

Hinta

Osaamiskokonaisuuden hinta on 225 €.

Valitse itsellesi sopivat toteutukset alta

Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät

Kurssi ei saatavilla

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

This product is currently unavailable.

Kuvaus