Kulttuurituottaja (YAMK) -väyläopinnot 15 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

Photo by Chad Madden on Unsplash

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 7.1.2021-31.7.2021
Aikataulut Väyläopiskelijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus 13.1.2021.

Väyläopintojen suoritusaikaa on 31.7.2021 saakka.

Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät väyläopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Opintojaksoihin kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2020 klo 12 ja päättyy 03.01.2021 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Yliopettaja Pekka Vartiainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 234)

Sisältö

Avoimen ammattikorkeakoulun kulttuurituottaja (YAMK) -väyläopinnoilla tarkoitetaan 15 opintopisteen kokonaisuutta ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumistaan. Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Väyläopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista. Ne suoritetaan kokonaan verkossa.

Väyläopiskelijoiden määrää ei ole rajoitettu. Väyläopintoihin voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päättymiseen saakka tai niin kauan, kun opintojaksoilla on tilaa. HUOM! Erillishaussa väyläopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä on rajoitettu, joten väyläopintojen suorittaminen ei takaa paikkaa tutkinto-opiskelijana.

Kaikki väyläopintoihin kuuluvat opintojaksot on ostettavissa verkkokaupasta myös yksittäin. Jos haluat suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja tai et tähtää tutkinto-opiskelijaksi, ostathan väyläopintojen sijaan haluamasi opintojaksot verkkokaupasta.

Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa. Tutustu myös väyläkriteereihin tästä dokumentista.

Väylälle pääsyn kriteerit

 • Soveltuva korkeakoulututkinto (Lue lisää Opintopolusta välilehdeltä Hakeminen: Hakukelpoisuusvaatimukset)
 • Vähintään kahden vuoden työkokemus edellä mainitun tutkinnon suorittami-sen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakeutumassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemusta voi kartuttaa 31.7.2021 asti. Väyläopintoihin ilmoittautuneiden osalta tarkistetaan työkokemuksen määrä ennen opintojen alkua, jotta sitä ehtii kertyä riittävästi määräaikaan mennessä.

Ohje opintojen valintaan

Kulttuurituottaja (YAMK) -väyläopintojen laajuus on 15 opintopistettä. Valitse alla olevista opintojaksoista kolme laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa.

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen/Cultural Organisation & Sustainability Management 5 ECTS (opetuskieli englanti)
 • COSM 2: Kestävyys luovien alojen yritystoiminnassa ja organisaatioissa/Cultural Entrepreneurship & Sustainability Management 5 ECTS (opetuskieli englanti)
 • COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet/Cultural Management and Dimensions of Sustainability: Environmental, Social & Economic 5 ECTS (opetuskieli englanti)

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Pekka Vartiainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 234)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

COSM 2: Kestävyys luovien alojen yritystoiminnassa ja organisaatioissa 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

Kurssi ei saatavilla

COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

This product is currently unavailable.

Kuvaus