Kulttuurituottaja (YAMK) -polkuopinnot 15 op (Verkko-opinnot)

Kulttuurituottaja ylempi AMK -kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista. Polkuopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät Opiskelijan oppaasta.

Ennakkovaatimukset

  • Soveltuva korkeakoulututkinto
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakeutumassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Polkuopintoihin ilmoittautuneiden osalta tarkistetaan työkokemuksen määrä ennen opintojen alkua, jotta sitä ehtii kertyä riittävästi määräaikaan mennessä.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.1.2022 – 31.5.2022
Aikataulut Polkuopintojen suoritusaikaa on 31.5.2022 saakka. 

YAMK-opiskelijoiden aloituswebinaari pidetään 12.1.2022.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 28.10.2021 klo 12.00 ja päättyy 31.12.2021 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opiskelupaikkoja ei ole rajoitettu. Erillishaussa polkuopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä on rajoitettu, joten opintojen suorittaminen ei takaa paikkaa tutkinto-opiskelijana.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja: Pekka Vartiainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 234)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydä Humakin ylempien tutkintojen opetussuunnitelmasta.