Kulttuurituottaja (AMK) -väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

“Opiskele kulttuurituotannon väyläopinnot joustavasti verkossa!” 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Väyläopinnot voi aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa ilmoittautumisajan puitteissa. Väyläopintojen suoritusaikaa on 31.7.2021 saakka riippumatta siitä, mihin aikaan opinnot aloittaa.

Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät väyläopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Opintojaksoihin kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Johanna Henriksson (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 277). Huom. poissa ajalla 15.6.-9.8.2020. Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Kulttuurituotannon kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Väyläopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Ohjeita

Väyläopintoihin sisältyy kaksi pakollista opintojaksoa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat väyläopinnot. Voit suorittaa opintojakson missä kohden tahansa lukuvuotta, mutta suositus on tehdä se heti opintojen alussa.
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2020-2021 kolme kertaa: syksyllä (1/20-21), keväällä (2/20-21) ja kesällä (3/20-21). Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.

Näiden lisäksi valitse 50 opintopisteen edestä opintojaksoja väyläkriteereiden mukaisesti. Väyläkriteerit eli väyläopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löydät täältä. Voit ilmoittautua kaikille väyläopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Huomaa, että opintojaksot poistuvat tarjonnasta opintojakson viimeisen ilmoittautumispäivän umpeutuessa. Jos aloitat väyläopinnot esim. kesken kevätlukukautta, ei tarjonnassa ole välttämättä enää opintojaksoja 60 opintopisteen edestä. Tämä ei kuitenkaan estä väyläopintojen aloittamista, vaan tällöin jatkat opintoja syksyllä ilmoittautumalla väyläopintoihin uudelleen ja maksamalla opintomaksun verkkokaupassa. Tällöin väyläopinnot tulevat hieman kalliimmiksi, sillä maksukatto on lukuvuosikohtainen. Lue lisää maksuperiaatteista täältä.

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Tarvitsetko apua?

  • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Johanna Henriksson (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 277)
  • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
  • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

 

300,00 

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) - Kulttuurituotanto

55 varastossa

Suomen kieli ja viestintä 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

40 varastossa

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

53 varastossa

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

43 varastossa

Kulttuurituotannon perusteet 10 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Englanti 5 op, syksy 2020 (1/20-21) - Kulttuurituotanto – optional

Kurssi ei saatavilla

Englanti 5 op, kevät 2021 (2/20-21) - Kulttuurituotanto – optional

20 varastossa

Kulttuuripolitiikka 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Kulttuuripolitiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

87 varastossa

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

55 varastossa

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

93 varastossa

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

48 varastossa

Mediataidot 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS! – optional

51 varastossa

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

115 varastossa

Kulttuurin rahoitus 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

83 varastossa

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

84 varastossa

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

92 varastossa

Markkinointi 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Markkinointi 5 op, kevät 2020 (2/20-21) – optional

74 varastossa

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

89 varastossa

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21) – optional

87 varastossa

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21) – optional

105 varastossa

Lakitieto ja etiikka 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

75 varastossa

Ruotsi 5 op, kevät 2021 (2/20-21) - Kulttuurituotanto – optional

Varasto loppu

Strateginen suunnittelu 5 op, syksy 2020 (1/20-21) UUTUUS! – optional

Kurssi ei saatavilla

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

70 varastossa

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

82 varastossa

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op, (0/20-21) UUTUUS! – optional

33 varastossa

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op, (0/20-21) UUTUUS! – optional

42 varastossa

Kuvaus