Kulttuurituottaja (AMK) -väyläopinnot 60 op (Lähiopetus, TURKU)

“Aloita kulttuurituotannon väyläopinnot samassa ryhmässä päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoiden kanssa!”

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus, joka toteutetaan Humakin Turun kampuksella (Harjattulantie 80).
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Pääset tutustumaan syksyn opintojen lukujärjestystietoihin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohjevideo (kesto 01:47) ja/tai lue ohjeet Humakin Humakin Wikistä. Hae hakutoimintoa käyttäen oman ryhmäsi lukujärjestys. Löydät avoimen AMK:n opiskelijoiden ryhmätunnukset täältä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Markus Suomi (markus.suomi@humak.fi, p. 050 3186 411).

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Kulttuurituotannon kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Opiskeluun kuuluu lähiopetuspäiviä Humakin Turun kampuksella, työelämässä tehtäviä toimeksiantoja, ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä sekä opiskelua verkossa.

Opintojaksot, jotka opiskelija suorittaa 1. vuosikurssin mukana Turun kampuksella:

Syksy 2020:

 • YHYL01-3037 Ammatillinen kehittyminen 5 op* (0/20–21)
 • YHYL02-3022 Opiskeluvalmiudet 5 op (huom. pakollinen) (1/20–21)
 • YHSK01-3020 Suomen kieli ja viestintä 5 op (huom. pakollinen) (1/20–21)
 • TP01-3012 Kulttuurituotannon perusteet 10 op (1/20–21)
 • VVRV09-3024 Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa) (1/20–21)
 • YHRU01-3039 Ruotsi (P) Ruotsi 5 op (1/20–21)

*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaa, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opintojen ajan. Väyläopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä. Puuttuvat opintopisteet 2–5 op tulee ottaa väyläkriteerien mukaisesta verkkototeutustarjonnasta, jotta väyläopintojen laajuudeksi tulee vähintään 60 op. Katso tarjonta tästä. Huom. avoimen AMK:n opiskelijat eivät voi itse ilmoittautua toteutuksille, vaan se hoidetaan avoinamk@humak.fi -osoitteen kautta.

Kevät 2021

 • KTY01-3010 Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op (2/20–21)
 • KTY02-3012 Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op (2/20–21)
 • YHVV01-3024 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (2/20–21)
 • TP03-3008 Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op (2/20–21)

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Markus Suomi (markus.suomi@humak.fi, p. 050 3186 411)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.