Kulttuurituottaja (AMK) -polkuopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2021 – 31.7.2022
Aikataulut Verkko-opintoina suoritettavat polkuopinnot voit aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa ilmoittautumisajan puitteissa. Sinulla on opintojen suoritusaikaa 31.7.2022 saakka riippumatta siitä, mihin aikaan aloitat opinnot.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.5.2022 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opiskelupaikkoja ei ole rajoitettu. Erllisvalinnassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja, joten polkuopintojen suorittaminen ei takaa paikkaa tutkinto-opiskelijana.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja: Tuula Salo (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 040 5031 850)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Ohjeita

Polkuopintoihin sisältyy kaksi pakollista opintojaksoa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat polkuopinnot. Voit suorittaa opintojakson missä kohden tahansa lukuvuotta, mutta suositus on tehdä se heti opintojen alussa.
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2021-22 kolme kertaa: syksyllä, keväällä ja kesällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add

Näiden lisäksi valitse 50 opintopisteen edestä opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät Opiskelijan oppaasta. Voit ilmoittautua kaikille polkuopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Huomaa, että opintojaksot poistuvat tarjonnasta opintojakson viimeisen ilmoittautumispäivän umpeutuessa. Jos aloitat polkuopinnot kesken kevätlukukautta, ei tarjonnassa ole välttämättä enää opintojaksoja 60 opintopisteen edestä. Tämä ei kuitenkaan estä polkuopintojen aloittamista, vaan tällöin jatkat opintoja syksyllä ilmoittautumalla polkuopintoihin uudelleen ja maksamalla opintomaksun verkkokaupassa.

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Kulttuurituotannon koulutuksen opetussuunnitelmasta.

HUOM!

Valitse alla olevasta listasta opintojaksot ja toteutukset polkuopintoihin klikkaamalla Lisää valitsemasi toteutuksen kohdalla. Lisää tuote sen jälkeen ostoskoriin.

Opiskeluvalmiudet 5 op, Kulttuurituotanto

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä

Kulttuurituotannon perusteet 10 op, kevät

Ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kesä

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op

Kulttuuripolitiikka 5 op, kesä

Mediataidot 5 op, kevät

Ei saatavilla

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät

Ei saatavilla

Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, kevät

Yrittäjyys 5 op

Yritystoiminnan perusteet 5 op

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op

Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä

300,00