Kulttuurituottaja (AMK) -polkuopinnot 60 op (Lähiopetus, KAUNIAINEN)

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Opiskeluun kuuluu lähiopetuspäiviä Humakin Kauniaisten kampuksella, työelämässä tehtäviä toimeksiantoja, ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä sekä opiskelua verkossa. Lue lisää Humakin Opiskelijan oppaasta.

Opintojaksot, jotka suoritetaan 1. vuosikurssin mukana:

Syksy 2022:

  • YHYL01-3064  Ammatillinen kehittyminen 5 op*
  • YHYL02-3046 Opiskeluvalmiudet 5 op (huom. pakollinen)
  • YHSK01-3044 Suomen kieli ja viestintä 5 op (huom. pakollinen)
  • TP01-3019 Kulttuurituotannon perusteet 10 op
  • VVRV-3049 Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa)

Yhteensä: 20–23 op + 5 op verkkototeutustarjonnasta (ks. AMK-polkuopinnot – verkkototeutus) 

*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opintojen ajan. Sinun on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä.

Kevät 2023

  • YHRU01-3054 Ruotsi 5 op
  • KTY01-3016 Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
  • KTY02-3019  Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
  • YHVV01-3043 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen
  • TP03-3014 Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op*

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista. 

Yhteensä 35 op.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus, joka toteutetaan Humakin Kauniaisten kampuksella (Vanha Turuntie 14, Kauniainen).
Toteutusaika 1.9.2022 – 31.7.2023
Aikataulut Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden päivätoteutuksen ryhmän mukana. Opinnot alkavat 1.9.2022 Kauniasiten kampuksella. Pääset tutustumaan syksyn opintojen lukujärjestystietoihin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohjevideo (kesto 01:47) ja/tai lue ohjeet Opiskelijan oppaasta.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.8.2022 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 5 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja: Päivi Ruutiainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p.  0400 349 205)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Kulttuurituotannon koulutuksen opetussuunnitelmasta.