Kulttuurituotannon perusteet 10 op, syksy 2022

Kulttuurituotannon perusteet -opintojakso on laaja 10 op kokonaisuus, joka tarjoaa kattavan pienoiskuvan kulttuurituottajan amk-tutkinnosta. Se vastaa alustavasti kysymykseen, millaisissa yhteiskunnallisissa ja tuotannollisissa toimintaympäristöissä tuottaja työskentelee (esimerkiksi yritysmuotoisessa teatterissa, yhdistysvetoisilla festivaaleilla tai kaupungin kulttuuripalveluissa).
Opintojaksolla tarkastellaan myös tuottajan ammatti-identiteettiä ja sivutaan turvallisuuteen, lupiin ja ilmoituksiin sekä kestävään murrokseen kuuluvia asioita. Keskeisessä roolissa on tuottajan taidesuhteen pohtiminen.

Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa aidon, pienimuotoisen tuotantoprojektin (2 op) joko yksin, parityönä tai ryhmässä.
Opintojakso ei edellytä alan aikaisempia opintoja, vaan vahvaa kykyä oman toiminnan johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Opintojakso sisältää toiminnallisia tehtäviä, mm. vierailuja kulttuurikohteissa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kulttuurituottajan työn monipuolisista sisällöistä ja mahdollisuuksista.

Sisältö

 • Kulttuurituotantojen erilaiset toimintaympäristöt
 • Sisällöllinen ja tekninen tuotanto, tuotannon talous ja johtaminen, lupakäytännöt, turvallisuus ja ekologia
 • Tuottajan ammattikuva, ammattietiikka ja arvopohja
 • Kulttuurialan ja monialaisten tuotantojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 05.09.2022 – 20.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Verkkototeutus. Pakolliset webinaarit (tallennetaan) ja itsenäinen työskentely.

Opintojakson webinaarit:

 • 15.09.2022 12.30 – 14.00
 • 16.09.2022 12.30 – 14.00
 • 04.10.2022 12.30 – 14.00
 • 01.11.2022 09.00 – 10.30
 • 01.12.2022 09.00 – 10.30
 • 15.12.2022 12.30 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-26.08.2022 kl0 23.59
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • erottelee ja vertailee monipuolisesti erilaisia tuotantoja, tuotantojen osa-alueita ja tuotantoprosesseja
 • osaa hyödyntää ja soveltaa tuottajan työn teoreettista pohjaa
 • tuntee ja soveltaa kulttuurituotantoja koskevia määräyksiä ja luvanvaraiseen toimintaan liittyviä rajoituksia
 • osaa soveltaa eettisiä ja ekologisia periaatteita erilaisiin tuotantoihin
 • osaa arvioida kulttuurituottajien erilaisia työnkuvia, työtehtäviä ja ammatillisia ominaisuuksia sekä hahmottaa omaa tuottajuuttaan ja tuottajan ominaisuuksiaan.

”Parasta on ollut oppimateriaalien monipuolisuus ja läpi kurssin jatkuvat webinaarit, joista koen saaneeni paljon tukea opiskeluun.”

”Parasta opintojaksossa ovat ehdottomasti olleet kaikille yhteiset webinaarit, sekä monipuoliset ja käytännönläheiset tehtävät. Vertaispalaute ja keskustelu opiskelijatovereiden kanssa on myös ollut itselleni tärkeää.” 

”Upea ja innostava opettaja sai oman kiinnostuksen kasvamaan.”

”Olen todella tyytyväinen opintojaksoon. Tehtävät tosi selkeitä, toisten keskustelunavausten kommentoinnin vaatiminen pedagogisesti tosi hyvä juttu, webinaarit tarpeellisia ja kaiken kaikkiaan kurssin toteutus hyvä.”

”Tämä opintojakso on ollut selkeä ja mielenkiintoinen. Webinaarit ovat olleet erittäin informatiivisia. Kurssin suorittaminen tuntui mukavalta. Erityiskiitos hyvästä ohjauksesta ja positiivisesta otteesta opettajalle.”

”Parasta oli konkreettinen toteuttaminen. Pääsimme toteuttamaan omaa projektia ja vierailemaan eri toimintaympäristöissä ajatellen toimintaympäristötehtävää. Yliopisto-opintoihini verrattuna pidin siitä, että asioita käsitellään käytännön tasolla, jolloin oppimisesta on enemmän hyötyä tulevaisuutta ajatellen.”