Kulttuurituotannon perusteet 10 op (M), (1/19-20)

“All access –passilla kulttuurituotannon VIP-telttaan: maistiainen koko tutkinnosta”

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 10 op
Toteutusaika 12.09.2019–19.12.2019
Webinaarit 12.09.2019 klo 12.30–14.00
13.09.2019 klo 14.15–15.45
10.10.2019 klo 12.30–14.00
14.11.2019 klo 12.30–14.00
12.12.2019 klo 10.15–11.45
19.12.2019 klo 12.30–14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä huom. ilmoittautumista jatkettu 15.09.2019 klo 23:59 asti
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

Sisältö

  • Kulttuurituotantojen erilaiset toimintaympäristöt
  • Sisällöllinen ja tekninen tuotanto, tuotannon talous ja johtaminen, lupakäytännöt, turvallisuus ja ekologia
  • Tuottajan ammattikuva, ammattietiikka ja arvopohja
  • Kulttuurialan ja monialaisten tuotantojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • erottelee ja vertailee monipuolisesti erilaisia tuotantoja, tuotantojen osa-alueita ja tuotantoprosesseja
  • osaa hyödyntää ja soveltaa tuottajan työn teoreettista pohjaa
  • tuntee ja soveltaa kulttuurituotantoja koskevia määräyksiä ja luvanvaraiseen toimintaan liittyviä rajoituksia
  • osaa soveltaa eettisiä ja ekologisia periaatteita erilaisiin tuotantoihin
  • osaa arvioida kulttuurituottajien erilaisia työnkuvia, työtehtäviä ja ammatillisia ominaisuuksia sekä hahmottaa omaa tuottajuuttaan ja tuottajan ominaisuuksiaan.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

Opiskelijat antoivat syksyn 2018 toteutuksen arvosanaksi 4,4 asteikolla 1-5!

“Olen todella tyytyväinen opintojaksoon. Tehtävät tosi selkeitä, toisten keskustelunavausten kommentoinnin vaatiminen pedagogisesti tosi hyvä juttu, webinaarit tarpeellisia ja kaiken kaikkiaan kurssin toteutus hyvä.”

“Tämä opintojakso on ollut selkeä ja mielenkiintoinen. Webinaarit ovat olleet erittäin informatiivisia. Kurssin suorittaminen tuntui mukavalta. Erityiskiitos hyvästä ohjauksesta ja positiivisesta otteesta opettajalle.”

“Parasta oli konkreettinen toteuttaminen. Pääsimme toteuttamaan omaa projektia ja virailemaan eri toimintaympäristöissä ajatellen toimintaympäristötehtävää. Yliopisto-opintoihini verrattuna pidin siitä, että asioita käsitellään käytännön tasolla, jolloin oppimisesta on enemmän hyötyä tulevaisuutta ajatellen.”

“Tällä kurssilla opin käyttämään paljon erilaisia ohjelmia (esim. mindmap ohjelmia), ja kurssilla kannustettiin käyttämään erilaisia palautustyyppejä – ei ainoastaan word ja essee. Myös niinkin “pieni” asia kuin visuaalisuus kurssialustalla vaikutti todella paljon ja positiivisesti. Infoja jaksoi lukea, kun oli kuvia tekstin tukena.”

“Parasta oli lehtorin kommunikointi ryhmän kanssa. Hän sai webnaareissa hyvää keskustelua aikaiseksi. Webnaarit olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia. Kurssi materiaali oli monipuolinen ja mielenkiintoinen ja täynnä hyviä esimerkkejä. Lehtori antoi palautetta koko opintojakson, joka oli arvokasta. Niiden avulla tiesi onko menossa oikeaan suuntaan.”