Kulttuuripolitiikka 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.10.2020 – 04.12.2020
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 09.10.2020 klo 10.15 – 11.45
  • 06.11.2020 klo 08.30 – 10.00
  • 03.12.2020 klo 10.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.10.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 372)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulttuurihallintoon sekä kansainväliseen, kansalliseen ja kunnalliseen kulttuuri- ja taidepolitiikkaan.

Mitä kulttuuri ja taide on yhteiskunnallisesta näkökulmasta? Mitä valtio ja kunnat voivat tehdä kulttuurin hyväksi? Entä taiteen tekijät, tuottajat ja katsojat – kai heilläkin on sanansa kulttuuripolitiikassa? Miten kulttuuria hallinnoidaan? Miten kulttuurin ja taiteen julkinen tuki jakautuu? Millä perusteilla kulttuuria tuetaan? – Mm. näihin kysymyksiin syvennytään Kulttuuripolitiikka-opintojaksolla

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää kulttuurihallinnon toimintaperiaatteet
  • tuntee toimialan instituutiot ja niitä koskevan lainsäädännön
  • kykenee kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen hallinnossa ja päätöksentekojärjestelmässä
  • osaa organisoida kulttuuripoliittista kansalaisvaikuttamista.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

Kesän 2020 toteutukselle osallistuneista opiskelijoista 60 % koki saavuttaneensa 85%-100% opintojakson tavoitteista.

“Opintojakso oli todella hyvin suunniteltu, ja tehtävät oli ohjeistettu selkeästi. Tehtävät olivat monipuolisia ja kiinnostavia, ja niistä oppi paljon.”

“Monipuoliset tehtävät ja suoritustavat pitivät kurssin mielenkiintoisena. Keskustelu muiden opiskelijoiden kanssa oli hedelmällistä ja rakentavaa. Erinomainen kurssi!”

“Hieno kokonaisuus, jossa sain mielestäni paljon teoriaa oman käytännön osaamisen rinnalle yhdistettäksi. Kiitos mielenkiintoisesta kokonaisuudesta.”

“Kurssin aikana opin kulttuurin julkisesta rahoituksesta, kulttuurin merkityksestä yhteiskunnalle ja kulttuuripolitiikasta yleisesti. Perehdyin kulttuuripolitiikkaan ja sain intoa lukea myös monia artikkeleita ja uutisia kulttuuriin liittyen. Kurssi avasi silmiäni asioille, joihin en ole ennen osannut edes kiinnittää huomiota.”

“Opintojakson mielenkiintoisimpia aiheita olivat mielestäni se, kuinka kulttuurihallinto toimii, ja mikä on valtion ja kunnan rooli kulttuuripalvelujen toteuttamisessa ja mitä vaikutusta lainsäädännöllä on kulttuuripalveluihimme. On ollut kiinnostavaa tutustua myös eri maiden kulttuuripolitiikkaan, ja siihen kuinka ne ovat erilaisia Suomeen verrattuna.”

“Kurssi tuntui aluksi haastavalta, sillä en ole koskaan ollut mikään suuri ” politiikan ystävä”. Huomasin kuitenkin kulttuuripolitiikan kurssinaikana mielenkiinnon kohoavan ja kulttuuripolitiikan ymmärtämisen / seuraamisen tärkeyden kulttuurituottajan tehtävässä. Pyrin seuraamaan kulttuuripoliittisia asioita kurssin loputtuakin, sillä koen sen tärkeänä osana ammattijuuttani.”

“Etukäteen jännitin tätä kurssia, ajattelin, että webinaarien keinoin siitä ei voida saada mielenkiintoista. Onnekseni olin väärässä, webinaarit olivat todella mielenkiintoisia ja ajatuksia, sekä uusia näkökulmia herättäviä. Webinaarit avasivat hyvin ajatuksia aineistojen lukua ja tutkimista varten.”

“Koska ennakko-odotuksia ei ollut, tämä täytti kaikillta osin sen, mitä toivoinkin saavani. Loistava opetus, paljon materiaalia, paljon tietoa, paljon jäi vielä lisämateriaalia varastoon.”