Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

Tämä osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii eri­tyi­ses­ti sinulle, joka toimit luo­villa alo­illa ja ha­lua­t päi­vit­tää tai vah­vis­taa kult­tuu­rin eri toi­min­taym­pä­ris­töi­den tun­te­mus­tasi sekä ky­kyäsi toi­mia niis­sä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat Opetus-kohdasta.
Opetus Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva. Katso opintojaksokohtaiset opetusajat alta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Osaamiskokonaisuus on mahdollista suorittaa lv. 20-21 aikana ilmoittautumalla kokonaisuuden sisältämiin opintojaksoihin viimeistään 10.1.2021 mennessä. Sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvaa kahta muuta opintojaksoa voi ostaa erikseen noudattaen niille määriteltyjä ilmoittautumisaikoja. Opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat lueteltu alla:

  • Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op: 10.1.2021
  • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op: kevät 10.01.2021, kesä 24.05.2021
  • Kulttuuripolitiikka 5 op: syksy 04.10.2020, kesä 24.05.2021
Vastuuhenkilö
  • Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op: Johanna Muhonen, p. 0400 349 218
  • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op: Oona Tikkaoja, p. 0400 349 213
  • Kulttuuripolitiikka 5 op: Pasi Toivanen, p. 0400 349 372

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi.

Sisältö

Tavoitteet

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee osallistumaan kulttuurin ja eri taiteenalojen merkitystä ja asemaa määrittelevään keskusteluun. Opiskelija kykenee toimimaan monialaisissa ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee kulttuurin ja taiteen kentän rakenteet ja toimintamallit sekä osaa hyödyntää niitä ammatillisessa toiminnassaan. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen merkityksen toimintaa ohjaavana välineenä. Hän on tietoinen ammattialalla käytävän keskustelun taustoista ja tulkinnoista sekä kykenee vaikuttamaan kulttuuripoliittisen päätöksentekoon.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti luovien alojen toimijoille, jotka haluavat päivittää tai vahvistaa kulttuurin eri toimintaympäristöiden tuntemustaan ja kykyään toimia niissä.

Hinta

Osaamiskokonaisuuden hinta on 300 €.

300,00 

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kesä 2021 (3/20-21)

Kulttuuripolitiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Kuvaus