Kulttuurin rahoitus 5 op, syksy 2022

Kultuurin rahoitus -opintojaksolla tutustutaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen julkiseen rahoitukseen sekä yksityiseen voittoa tuottamattomaan rahoitukseen kulttuurituotannon näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansantalouden perusteisiin sekä erityisesti luovan talouden ja kulttuurin rahoituksen nykytilaan. Lisäksi jakson tavoitteena on selvittää ja avata millaisia rahoitusmuotoja kulttuurialan tuotantoihin, projekteihin ja toimintaan on olemassa sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana toiminnan kokonaisrahoitusta. Tutuksi tulevat myös käsitteet joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö.

Opintojakso kuuluu kulttuurituotannon AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.11.2022 – 30.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Toteutukseen alussa on ennakkotehtävä, joka on palautettava ennen aloituswebinaaria.

Opintojakson webinaarit:

  • 18.11.2022 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-23.10.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Elisa Vesanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 040 0349283)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja
  • hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
  • tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
  • tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen merkityksen
  • tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä.

”Tykkäsin opintojakson vapaudesta ja eri mahdollisuuksista suorittaa tiettyjä tehtäviä (sai valita tekeekö tehtävän kirjallisena vai presentaationa).”

”Mielestäni tehtävät ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia, sekä tarpeeksi laajoja kokonaisuuksia. Suorittamisessa on ollut sopivasti haastetta.”

”Monipuolinen näkemys kulttuurin rahoitukseen erilaisten tehtävien kautta.”

”Tämä oli tärkeä kurssi itselleni tulevaisuutta ajatellen. Lähdin kurssille olettamuksella, etten tiedä kulttuurin rahoittamisesta mitään, huomatakseni, että tiedän sittenkin. Kurssi vahvisti taitojani hakea eri rahoitusmahdollisuuksia luovasti. Tehtävät syvensivät käsityksiäni liittyen eri rahoituskanaviin. Sain kurssilta työkaluja ja ennen kaikkea rohkeutta hakea rahoitusta tuleviin projekteihin.”