Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

“Opi hankkimaan rahoitusta kulttuuriprojekteihin ja luovien alojen hankkeisiin.”

75,00 

67 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021-31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Opintojaksolla on webinaari 1.6.2021 klo 10-12. Webinaari tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Elisa Vesanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 283)

Sisältö

Kultuurin rahoitus -opintojaksolla tutustutaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen julkiseen rahoitukseen sekä yksityiseen voittoa tuottamattomaan rahoitukseen kuluttuurituotannon näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansantalouden perusteisiin sekä erityisesti luovan talouden ja kulttuurin rahoituksen nykytilaan. Lisäksi jakson tavoitteena on selvittää ja avata millaisia rahoitusmuotoja kulttuurialan tuotantoihin, projekteihin ja toimintaan on olemassa sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana toiminnan kokonaisrahoitusta. Tutuksi tulevat myös käsitteet joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja
  • hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
  • tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
  • tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen merkityksen
  • tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä.

Talousopintojaksojen suositeltava suoritusjärjestys on:

  1. Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
  2. Kulttuurin rahoitus 5 op
  3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opintojakso kuuluu kulttuurituotannon AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Opintojakso on läpikäynyt eAMK-hankkeen valmennusohjelman, jossa on huomioitu verkkototeutuksille luodut laatukriteerit.

Opiskelijapalautetta

“Tämä oli tärkeä kurssi itselleni tulevaisuutta ajatellen. Lähdin kurssille olettamuksella, etten tiedä kulttuurin rahoittamisesta mitään, huomatakseni, että tiedän sittenkin. Kurssi vahvisti taitojani hakea eri rahoitusmahdollisuuksia luovasti. Tehtävät syvensivät käsityksiäni liittyen eri rahoituskanaviin. Sain kurssilta työkaluja ja ennen kaikkea rohkeutta hakea rahoitusta tuleviin projekteihin.”

“Töiden ja muiden opintojen ohella erittäin inhimillinen ja mukava kurssi.”

“Kiitos kurssista ja mielenkiintoisista tehtävistä! Kurssi jää varmasti mieleen sen erilaisuuden vuoksi. Monipuolinen sisältö ja mielekkäitä tehtäviä.”

“Opintojakson ehdoton vahvuus oli, että annettuja tehtäviä sai peilata omiin tuotantoihin. Näin motivaatio tehtävän tekemiseen on korkeimmillaan, kun tehtävästä on oikeasti – opin lisäksi – jotain konkreettista hyötyä.”

“Kurssin ehdoton hyvä puoli, oli joustava aikataulu sekä oikeaan elämään ja tuotantoihin sovellettavat tehtävät. Työmäärä mielestäni oli kohtuullinen.”

“Monipuolisten tehtävien ansiosta tuli perehdyttyä rahoituksen eri osa-alueisiin. Se paransi tietämystä ja ymmärrystä siitä miten rahoitus Suomessa menee kulttuurin osalta. Tehtävät auttoivat hahmottamaan tapahtumien taustalla olevaa rahoituspuolta laajemmin.”