Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op (M), (2/19-20)

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 10 op
Toteutusaika 24.1.2020–07.05.2020
Webinaarit 24.01.2020 klo 12:30–14:00
13.02.2020 klo 14:15–15.45
12.03.2020 klo 14:15–15:45
07.05.2020 klo 14:15–15:45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.01.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

Sisältö

  • Taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
  • Toimialaa koskevan tiedon analyysi, argumentointi ja kirjoittaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.