Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kevät 2021 (2/20-21)

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 14.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 14.01.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 11.02.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 11.03.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 07.05.2021 klo 10.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

Sisältö

Kulttuurin ja taiteen tuntemus on yleistajuinen opintojakso, jonka suorittamiseen ei tarvita aiempaa osaamista. Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taitelijan työhön ja suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteeseen. Opintojakson tavoitteena on tarjota katsaus kulttuurin ja taiteen kenttään kulttuurituotannon näkökulmasta. Opiskelija pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, mihin taiteen tai kulttuurin alaan kurssilla keskittyy.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”

”Sisällöltä monipuolinen kurssi, jossa pääsi kehittämään omia taitoja ja oppi uutta. Tehtävien toteutus sujui hyvin ja tätä alustaa oli helppo käyttää.”