Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kesä 2021 (3/20-21)

150,00 

79 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021 – 31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opintojaksolla on aloituswebinaari pe 4.6.2021 klo 12.30-15. Webinaari tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.

Lisäksi opettajat ovat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin heinäkuussa kahtena päivänä, 2.7. ja 16.7. klo 12-15.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

Sisältö

Kulttuurin ja taiteen tuntemus on yleistajuinen opintojakso, jonka suorittamiseen ei tarvita aiempaa osaamista. Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taitelijan työhön ja suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteeseen. Opintojakson tavoitteena on tarjota katsaus kulttuurin ja taiteen kenttään kulttuurituotannon näkökulmasta. Opiskelija pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, mihin taiteen tai kulttuurin alaan kurssilla keskittyy.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tarkemmin tästä, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”