Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 04.10.2021-08.05.2022
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit löydät opintojaksojen kuvauksista:

Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.09.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Susanna Pitkänen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4759 487))

Päivi Timonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 301))

 

Osamiskokonaisuudessa kouluttajataitojen pedagoginen osaaminen kehittyy ja syvenee. Opintojaksoilla opitaan ja käytettään erilaisia osallistavia ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä. Käytämme erilaisia pedagogisia malleja opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja näitä malleja myös käytännössä harjoitellaan osana kouluttajan taitoja.

Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina sisältäen myös reaaliaikaisia verkko-oppimisen hetkiä (webinaarit, ryhmien omat kokoontumiset). Opintojaksoissa on sovellettu käänteisen oppimisen periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että oppimateriaalia on digitaalisessa muodossa, opiskelija etenee heti opintojakson aloituspäivästä lähtien omatoimisesti oppimisaktiviteeteissä ja yhteisen oppimisen webinaareissa on opiskelija suorittanut niihin liittyvät sisällöt ennen webinaariin saapumistaan. Käänteisessä oppimisessa oppimisaktiviteetit voivat sisältää pienryhmätehtäviä, jotka tulee olla tehtynä tai valmisteltuna ennen webinaaria.

Osaamiskokonaisuuden suorittaminen edellyttää osallistujalta sitoutumista tiettyihin ennalta sovittuihin aikatauluihin esimerkiksi webinaarien osalta. Oppimisaktiviteetteja suoritetaan pienryhmissä ja pienryhmät organisoituvat tehtäviä varten ohjeistetusti ja omatoimisesti. Opintojaksot ovat yhteisöllisiä. Yhteisöllisyyden toteutumiseksi ja yhteisöllisen kokemuksen saamiseksi osallistujat osallistuvat opintojaksoilla aktiivisesti. Huomioina vielä, että osaamiskokonaisuutta ei voi tehdä oma-aikaisesti tai mukana seuraten. Osaamiskokonaisuus sisältää itsenäistä oppimista, oppimisaktiviteetteja pienryhmissä, useita webinaareja, joissa toivotaan, että osallistujat avaavat videonsa ja kommunikoivat puhuen sekä kirjoittaen. Webinaarien yleisistä sisällöistä tulee tallenne kyseisen opintojakson käyttöön, pienryhmistä ei.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

  • YHPE01P2-3024 Osallistava pedagogiikka 5 op syksy
  • VVYO21-3001 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op syksy
  • YPVV05-3003 Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op kevät

Kenelle?

Yhteisöpedagogeille, työyhteisöjen kehittäjille, yleisesti henkilöille, joilla on jonkun verran osaamista yhteisöjen toiminnan kehittämisestä ja erilaisesta kouluttamisesta.

Ennakkovaatimukset

Oma asenne yhteisölliseen ja osallistuvaan oppimiseen on tärkeää. Varaa aikaa opinnoille ja osallistuu webinaareihin ja pienryhmien työskentelyyn. Kouluttajaosaaminen on eduksi. Ammattikorkeakouluopinnot vaativat itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta.

Lisätiedot

Opintojaksoilla käytetään useampia sosiaalisen median ympäristöjä, palveluita ja ohjelmia. Digistressiin kannattanee varautua. Tarkoituksemme on tutustua ja harjoitella toimimista monen tyyppisissä digiympäristöissä, jotta opiskelija voi tietoisesti ottaa käyttöönsä itsellensä soveltuvimpia. Osallistuminen edellyttää maksuttomien käyttäjätunnusten luomista testaamista varten sosiaalisen median ympäristöihin. Osallistujilta edellytetään kunnollista internet-yhteyttä, tietokonetta ja kuuloke-mikrofoni-settiä. Käytämme oppilaitoksen tunnuksilla mm. verkko-oppimisympäristö Hoodlea, Office 367 ja Googlen ympäristöjä, ThingLinkiä, Padlettiä, Zoomia, Peppiä ja Tuudo-sovellusta.

Webinaaripedagogiikka - yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op, kevät

48 varastossa

Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op, syksy (UUTUUS!)

12 varastossa

Osallistava pedagogiikka 5 op, syksy

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.