Kouluttajan digitaidot 15 op -osaamiskokonaisuus

Osamiskokonaisuudessa kouluttajataitojen pedagoginen osaaminen kehittyy ja syvenee. Opintojaksoilla opitaan ja käytettään erilaisia osallistavia ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä. Käytämme erilaisia pedagogisia malleja opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja näitä malleja myös käytännössä harjoitellaan osana kouluttajan taitoja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • YHPE01P2-3026 Osallistava pedagogiikka 5 op syksy
 • VVYO21-3002 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op syksy
 • YPVV05-3004 Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op kevät

Kenelle?

Yhteisöpedagogeille, työyhteisöjen kehittäjille, yleisesti henkilöille, joilla on jonkun verran osaamista yhteisöjen toiminnan kehittämisestä ja erilaisesta kouluttamisesta.

Ennakkovaatimukset

Oma asenne yhteisölliseen ja osallistuvaan oppimiseen on tärkeää. Varaa aikaa opinnoille ja osallistuu webinaareihin ja pienryhmien työskentelyyn. Kouluttajaosaaminen on eduksi. Ammattikorkeakouluopinnot vaativat itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta.

Lisätiedot

Opintojaksoilla käytetään useampia sosiaalisen median ympäristöjä, palveluita ja ohjelmia. Digistressiin kannattanee varautua. Tarkoituksemme on tutustua ja harjoitella toimimista monen tyyppisissä digiympäristöissä, jotta opiskelija voi tietoisesti ottaa käyttöönsä itsellensä soveltuvimpia. Osallistuminen edellyttää maksuttomien käyttäjätunnusten luomista testaamista varten sosiaalisen median ympäristöihin. Osallistujilta edellytetään kunnollista internet-yhteyttä, tietokonetta ja kuuloke-mikrofoni-settiä. Käytämme oppilaitoksen tunnuksilla mm. verkko-oppimisympäristö Hoodlea, Office 367 ja Googlen ympäristöjä, ThingLinkiä, Padlettiä, Zoomia, Peppiä ja Tuudo-sovellusta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 03.10.2022-07.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina sisältäen myös reaaliaikaisia verkko-oppimisen hetkiä (webinaarit, ryhmien omat kokoontumiset). Opintojaksoissa on sovellettu käänteisen oppimisen periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että oppimateriaalia on digitaalisessa muodossa, opiskelija etenee heti opintojakson aloituspäivästä lähtien omatoimisesti oppimisaktiviteeteissä ja yhteisen oppimisen webinaareissa on opiskelija suorittanut niihin liittyvät sisällöt ennen webinaariin saapumistaan. Käänteisessä oppimisessa oppimisaktiviteetit voivat sisältää pienryhmätehtäviä, jotka tulee olla tehtynä tai valmisteltuna ennen webinaaria.

Osaamiskokonaisuuden suorittaminen edellyttää osallistujalta sitoutumista tiettyihin ennalta sovittuihin aikatauluihin esimerkiksi webinaarien osalta. Oppimisaktiviteetteja suoritetaan pienryhmissä ja pienryhmät organisoituvat tehtäviä varten ohjeistetusti ja omatoimisesti. Opintojaksot ovat yhteisöllisiä. Yhteisöllisyyden toteutumiseksi ja yhteisöllisen kokemuksen saamiseksi osallistujat osallistuvat opintojaksoilla aktiivisesti. Huomioina vielä, että osaamiskokonaisuutta ei voi tehdä oma-aikaisesti tai mukana seuraten. Osaamiskokonaisuus sisältää itsenäistä oppimista, oppimisaktiviteetteja pienryhmissä, useita webinaareja, joissa toivotaan, että osallistujat avaavat videonsa ja kommunikoivat puhuen sekä kirjoittaen. Webinaarien yleisistä sisällöistä tulee tallenne kyseisen opintojakson käyttöön, pienryhmistä ei.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit löydät opintojaksojen kuvauksista:

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-23.09.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Susanna Pitkänen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4759 487))

Päivi Timonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 301))

Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Osallistava pedagogiikka 5 op

Opiskelija:

 • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
 • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
 • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
 • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
 • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
 • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op

Opiskelija

 • vahvistaa taitoja rakentaa yhteisöllisiä toimintatapoja verkkovälitteisesti toteutettuun työhön tai koulutukseen.
 • tutustuu ja käyttää erilaisia yhteisöllisiä työn kehittämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä menetelmiä ja verkkotyökaluja sekä kerää ja jakaa kokemuksia niiden käytöstä.
 • saa valmiuksia rakentaa yhteisöllisyyttä verkossa ja soveltaa erilaisia yhteisöllisen oppimisen ja kehittämisen prosesseja verkkoympäristöissä.

Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen

Opiskelija:

 • Tuntee yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
 • Hahmottaa reaaliaikaisissa yhteisöllisissä verkko-oppimisen tilanteissa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja -malleja
 • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, itsearvioimaan ja dokumentoimaan lyhyen online-lähiopetustilanteen
 • Oppii yhteisöllisesti ja tiedostaa vertaisoppimisen vastuunsa myös kehittämis- ja palautetilanteissa
 • Tuntee erilaisia webinaari- eli online-lähiopetusympäristöjä ja kykenee valitsemaan käyttöönsä sopivan ympäristön

Osallistava pedagogiikka 5 op, syksy 2022

Ei saatavilla

Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op, syksy 2022

Ei saatavilla

Webinaaripedagogiikka - yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.