Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (muille kuin viittomakielen tulkeille)

“Täydennä osaamistasi kirjoitustulkin pätevyydellä!”

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 02.09.2019-31.07.2020
Opetus Ks. syksyn opetusajat alta. Kevään opetusajat ilmoitetaan myöhemmin. Tulkkaus 1-3 suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.08.2019
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 594)

Sisältö

 • Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 5 op
 • Tulkkaus 1: Tulkkauksen perusteet I, Johdatus tulkkaukseen 5 op: Itsenäisesti verkko-opintoina
 • Tulkkaus 2: Tulkkauksen perusteet II, Ammatillisuus 5 op: Itsenäisesti verkko-opintoina
 • Tulkkaus 3: Tulkkauksen perusteet III, Työelämäosaaminen 5 op: Itsenäisesti verkko-opintoina
 • Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus 10 op
  • 03.09.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C2.40)
  • 04.09.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
  • 09.10.2019 klo 09.00-11.45 Webinaari
  • 03.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
  • 04.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
  • 05.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Tuntee äänenkäytön perustekijät, kielen alueellisen rekisterikohtaisen ja ajallisen variaatioin sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivaa rekisteriä omassa puheessaan ja kirjoituksessaan
 • Ymmärtää puhutun ja kirjoitetun viestinnän pragmaattisuuden ja kontekstualisuuden.
 • Tietää mitä on kielen koheesio ja ymmärtää prosodiikan merkityksen puheviestinnässä.
 • Osaa kuvailla ei-kielellisiä, visuaalisia ja auditiivisia ilmiöitä eri asiakasryhmille.
 • Tietää, mitä on sanasanaisuus ja referointi sekä tiivistävä tulkkaus.
 • Ymmärtää eri asiakasryhmien ja tilanteiden vaikutuksen editointiin ja tekstin prosessointiin lukijan kannalta.
 • Osaa kirjoitustulkkauksesta ja selkokirjoitusta
 • Tietää erilaisia kirjoitustulkkauksessa käytettäviä laitteita ja apuvälineitä ja niiden asentamisesta (mm. pistenäyttölaite), laitteiden asetuksista, kokoonpanoista ja laitteiden yhdistämisestä.
 • Tietää kirjoitustulkkien käyttämän lyhenneluettelon sekä ammatilliset erikoismerkit ja tekniset kirjoitustavat
 • Ymmärtää, mistä tekijöistä tulkin ammattikuva muodostuu
 • Hallitsee tulkkauspalveluprosessin kokonaisuudessaan tulkkauspäätöksestä tulkkaustilanteeseen ja sen arviointiin
 • Kykenee toimimaan organisaation työyhteisössä ja alueen tulkkiyhteisössä kollegoitaan kunnioittaen ja yhteisöä kehittäen
 • Ymmärtää, millaiset säädökset ja sopimukset vaikuttavat tulkin työhön
 • Osaa tulkata erilaisissa asioimistulkkaus- ja luentotulkkaustilanteissa simultaanisti
 • Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yksin mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella
 • Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yhdessä toisen tulkin kanssa (paritulkkaus) mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella
 • Osaa kirjoittaa 9000 lyönnin(/puoli tuntia) kirjoitusnopeudella virheettömästi

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Kirjoitustulkkauksen osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa nopeasti tietokoneella kirjoittavalle eikä aiempaa tulkkausosaamista. Osaamiskokonaisuus antaa kirjoitustulkin pätevyyden.