Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2022

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää kielellisen saavutettavuuden merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kielellisen saavutettavuuden opintojakso sopii hyvin esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kulttuuri-. opetus- ja kasvatusalalla toimiville henkilöille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 23.02.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakson voi suorittaa omaa tahtiin itsenäisesti. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoinen aloituswebinaari. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä kuten havainnointia, lukemista ja keskusteluita.

Vapaaehtoinen aloituswebinaari:

  • 23.2.2022 klo 17.00-18.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Hanna-Kaisa Turja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

 

Opiskelija:  

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria

”itsenäinen toteuttaminen ihan parasta! Ja riittävä aika!”

”Parasta on ollut, että opintojakso on lisännyt omaa ymmärrystä saavutettavuudesta / esteettömyydestä ja eri ihmisryhmistä, joihin se vaikuttaa.”