Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.02.2021–09.05.2021
Aikataulut Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojakso sisältää verkko-opetusta (mm. tallenteet ja webinaarit) sekä itsenäisiä tehtäviä. Opiskelu ajoittuu aikavälille 1.2.-9.5.2021.  Webinaarit tallennetaan, ja ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen. 

Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria:

  • ke 3.2. klo 18-19
  • ke 28.4. klo 18-19
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.01.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Tanja Gavrilov (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.   

Tavoitteet

Opiskelija:  

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria