Kielellinen saavutettavuus 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021–31.07.2021
Aikataulut Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojakso sisältää verkko-opetusta (mm. tallenteet ja webinaarit) sekä itsenäisiä tehtäviä.  Webinaarit tallennetaan, ja ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen. 

Opintojakson aloituswebinaari pidetään Zoom-yhteydellä 3.6.2021 klo 16.30-17.30. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa jälkikäteen tallenteena. Linkki webinaariin lähetetään myöhemmin ilmoittautuneille.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Hanna-Kaisa Turja (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.   

Tavoitteet

Opiskelija:  

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria