Kehity harjoittelun ohjaajana 2 op, kevät 2022 (täydennyskoulutus)

Kehity harjoittelunohjaajana -verkkokoulutus on suunnattu Humakin harjoittelua ohjaaville työelämäorganisaatioille ja heidän edustajilleen. Itsenäisesti suoritettava koulutus on laajuudeltaan 2 op. Sen aikana saat perustiedot Humakin harjoittelun ohjaamisesta ja pääset pohtimaan omia vahvuuksiasi ohjaajana sekä kehittymään harjoittelun ohjaajana. Kurssin kokonaan suorittaneet saavat todistuksen suorituksesta.

Opintojakson voit suorittaa kokonaan itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomattomasti tai yhdessä parin kanssa. Koulutus sisältää 4 erilaista tehtävää, jotka opiskelija tuottaa itsenäisesti tai pareittain.

Koulutus alkaa aloituswebinaarilla, joka myös tallennetaan. Aloituswebinaarissa aiheena on kurssin suoritustavan lisäksi oman ohjaajuuden pohtiminen yhdessä ryhmän kanssa. Webinaarissa on mahdollista sopia uusia tapaamisia toisten harjoittelunohjaajien kanssa tapahtuvaan verstaistuelliseen tapaamiseen. Webinaarista tulee tallenne jos et pääse paikalle varsinaisena päivänä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Humakin harjoittelua ohjaaville työelämäorganisaatioille ja heidän edustajilleen.

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan verkossa, joten tarvitset Internet -yhteyden suorittaaksesi opintojakson.

Koulutus Täydennyskoulutus
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.02.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa. Koulutus alkaa yhteisellä webinaarilla, joka myös tallennetaan opiskelijoille myöhemmin katsottavaksi. Webinaarin jälkeen osallistujat voivat sopia yhteisiä tapaamisia, jos he haluavat tehdä koulutuksen yhdessä.

Webinaarin aikataulu:

  • 17.2.2022 kello 14 – 16
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.01.2022 klo 23:59:00
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä tämä ilmoittautumislomake.
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää  (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi)

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa opiskelijan tarpeet harjoittelussa
  • ymmärtää oman roolinsa harjoittelun ohjaajana ja työelämän edustajana
  • on kehittynyt eteenpäin omassa harjoitteluohjaajaosaamisessaan
  • tuntee Humakin harjoittelun sisällöt ja harjoitteluprosessin
  • tunnistaa harjoittelun tavoitetasot ja osaa ohjata harjoittelua sen mukaisesti

Uusi koulutus. Ei vielä opiskelijapalautetta.