Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, syksy (Ammattiliitto Tehy)

Opintojakso on johtamisen ja työyhteisötaitojen peruskurssi. Opintojaksolla tutustutaan henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöskentelyyn. Opintojaksolla pohditaan, miksi johtamisen ja työyhteisötaitojen opiskelu on tärkeää oman ammatillisuuden kehittymisessä,  tutustutaan johtamiseen liittyvään tietoaineistoon ja johtamisoppeihin Suomessa, sekä perehdytään työyhteisön johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja lainsäädäntöön. Opintojaksolla selvitetään myös, mitä on hyvä lähiesimiestyöskentely ja johtamisen etiikka.

Opintojaksolla aiheeseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Näitä ovat videoluennot lukemistehtävät, kirjallinen tehtävä, keskustelutehtävät, itsearviointi ja podcastit. Opintojaksolta löytyy myös opintoihin ohjaavia video- ja audionauhoja.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta Tehyn jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 06.09.2021 – 06.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit. Webinaarit ovat vapaaehtoisia ja ne tallennetaan, joten ne on katsottavissa myöhemmin.

  • 09.09.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 08.10.2021 klo 14.15 – 15.45
  • 04.11.2021 klo 12.30 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.08.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Kristiina Vesama (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0505339229)

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu Tehyn jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet Tehyn jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija

  • osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan.
  • tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä.
  • osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita.
  • tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan.
  • tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä.

”Opintojaksossa on ollut parasta se, miten selkeästi on opintojakso koostettu haastavasta aiheesta. Tehtävät ja tarvittava kirjallisuus oli esitelty selkeästi heti alussa, se auttoi tekemään tehtävät huolellisesti. Asiantuntijoiden tekemät videot ja podcastit olivat erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa. Opintojakso oli aivan loistava, yksi parhaista! Kiitos!! Itse opintojaksossa en keksinyt mitään kehitettävää.”

”Opintojaksolla parasta antia itselleni olivat juuri työyhteisötaidot sekä työhyvinvointi ja niiden kehittämiseeen liittyvät asiat.Hain kurssilta oppia juuri erilaisiin henkilöjohtamiseen liittyviin asioihin.”

”Pidin opintojakson lyhyistä ja selkeistä tehtävistä, joita oli mukava pohtia ja lukea myös muiden pohdintoja ja kommentoida niitä.”

”Kokonaisuus oli osattu rakentaa sillä tavalla mielenkiintoiseksi, että vaikka toteutus olikin täysin omalla vastuulla, ei sen tekeminen tuntunut mitenkään vaikealta. Tehtävät olivat selkeitä ja sekä webinaarit että videoluennot ja podcastit olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyvin tehtyjä.”

”Opintojaksolla etenemisen helppo seurattavuus, mikä auttoi aikataulutuksessa ja motivoi tekemään tehtäviä, sillä ne eivät olleet liian laajoja ja aineistosta sai riittävät tiedot tehtävien tekoon.”

”Todella hyvin johdettu. Osiot selkeitä ja sopivissa annoksissa.”

”Parasta on ollut teorion soveltaminen käytäntöön, eli tehtävät, joissa on täytynyt pohtia opittuja teorioita omien esimerkkien valossa. Tämä on auttanut tiedon omaksumisessa ja luonut teorioille konkretiaa.”

”Muiden opiskelijoiden kommentit, videot ja tarinat olivat paras osa. Niiden kautta saa uusia näkökulmia aiheeseen.”

”Pidin siitä, että tehtävät olivat erityyppisiä. Mielestäni oppimista helpottaa se, että on erilaisia tapoja opiskella. Tässä oli kivasti sekä teorian lukemista, podcasteja ja ryhmäläisten kanssa keskustelua. Tämä auttoi hahmottamaan kokonaiskuvaa johtamisesta ja työyhteisötaidoista hyvin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, jos haluaa näitä asioita opiskella vielä lisää.