Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

53 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 03.06.2021 – 31.07.2021
Aikataulut Opintojaksolla on webinaari 8.6.2021 klo 13-16. Webinaari on vapaaehtoinen ja se tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin. Lisäksi on tarjolla digivalmennusta 30.6.2021 klo 9-11, jolloin opintojakson lehtori-valmentaja on tavattavissa verkossa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Kristiina Vesama ja Erja Anttonen (johtaminen-tyoyhteisotaidot@humak.fi)

Sisältö

Opintojakso on johtamisen ja työyhteisötaitojen peruskurssi. Opintojaksolla tutustutaan henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöskentelyyn. Opintojaksolla pohditaan, miksi johtamisen ja työyhteisötaitojen opiskelu on tärkeää oman ammatillisuuden kehittymisessä,  tutustutaan johtamiseen liittyvään tietoaineistoon ja johtamisoppeihin Suomessa, sekä perehdytään työyhteisön johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja lainsäädäntöön. Opintojaksolla selvitetään myös, mitä on hyvä lähiesimiestyöskentely ja johtamisen etiikka.

Opintojaksolla aiheeseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Opintojakso rakentuu videoluennoista, podcasteista, webinaaritallenteista, lukemistehtävistä, kirjallisista tehtävistä ja itsearvioinnista. Lisäksi monissa tehtävissä keskustellaan pienryhmässä ja vertaisopitaan.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan.
  • tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä.
  • osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita.
  • tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan.
  • tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä.

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta keväältä 2021

“Kurssi oli mielenkiintoinen ja monipuolinen! Koen itse oppivani eniten juuri monipuolisista tehtävänannoista. Jos työ esimerkiksi esimiestehtävissä kiinnostaa, saa täältä paljon tietoa ja näkökulmia hyvään johtajuuteen!”

“Kiitokset mielenkiintoisesta kurssikokonaisuudesta valmentajille. Johtaminen ja työyhteisötaidot kiinnostavat itseäni kovasti ja siksi halusin tämän kurssin valita. Sain paljon uutta näkökulmaa työyhteisössä toimimiseen ja kuinka tärkeää on huolehtia työhyvinvoinnista. Sain hyvän pohjan johtamisesta, joka tulevaisuuden haaveissa itselläni on. Kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ja antoisa kurssi!”

“Tämä on ollut aivan todella mukava kurssi suorittaa. Sopivan haastava ja täynä tärkeää tietoa, mikä soveltuu monille aloille. Pidin erityisesti tehtävien monipuolisuudesta ja siitä, kuinka heti näkee oman suoriutumisensa etenemisen.”

“Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja varsinkin keskusteluosiot olivat huippuja! Olisipa kaikkien opintojaksojen tekeminen yhtä mielenkiintoista ja mukavaa. Opintojaksolla käsiteltiin mielenkiintoisia ja omaa uraani ajatellen tärkeitä asioita.”

“Kurssi on erittäin hyvin toteutettu, monipuolinen ja selkeä. Kurssilla on hyödynnetty hyvin erilaisia tekniikoita ja huomioitu erilaiset oppijat. Kiitos että videot olivat myös tekstinä saatavissa. Mukavaa oli myös saada aina sähköpostiviesti kun oli suorittanut yhden osion, tuli tunne että yhdessä tässä opiskellaan. Myös liveverkkotunnit ovat tärkeitä, kurssin aloitustilaisuus oli erinomainen. Kiitos opettajille!”