Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla 10 op (2/19-20), YAMK-taso

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 09.01.2020 – 14.05.2020
Opetus Lähiopetus järjestetään Humakin Helsingin TKI-Ilkassa (Ilkantie 4).

 • 09.01.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 06.02.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 07.02.2020 klo 09.30-15.00 (Aulakabinetti)
 • 12.03.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 17.04.2020 klo 09.30-15.00 (B1.13)
 • 14.05.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.01.2020 klo 23.59
Vastuuhenkilö Laura Päiviö-Häkämies (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 289)

Sisältö

 • Keskeiset johtamisteoriat, mallit ja johtamistyylit
 • Vuorovaikutusjohtaminen, projektijohtaminen ja verkostojohtaminen hyödyntäen sosiaalisia ja teknologisia vaihtoehtoja
 • Strateginen johtaminen ideasta toteutukseen
 • Esimiehen rooli ja vastuut
 • Hajautetut tiimit ja kulttuurien kohtaaminen
 • Sidosryhmien integroiminen toiminnan kehittämiseen
 • Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen

Läpileikkaavina teemoina ovat orientaatio tulevaisuuteen, strateginen johtaminen, yhteiskuntavastuun näkökulma ja yhteys kestävän kehityksen periaatteisiin.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • Suunnitella ja johtaa organisaation toimintaa ja toiminnallisia hankkeita.
 • Johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita erilaisissa työyhteisössä.
 • Ymmärtää esimiestyön keskeiset osa-alueet ja toimintatavat erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Soveltaa johtamisen keskeisiä malleja luovassa toiminnassa.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon. 

Vierailijat

 • Johtaja, Hiilineutraali kiertotalus (Sitra), FT, Dosentti Mari Pantsar, Sitra. Pantsarin erityisala liittyy kestävän johtajuuden ja palvelutuotannon teemaan toteutuksella. Pantsar toimii myös dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija, taiteen maisteri Leena Janhila, Luovien alojen yrityshautomo Creve. Leena Janhila on aikaisemmin työskennellyt mm. Stara Consultulting Groupin kehityspäälllikkönä. Leenan erikoisosaamista on mm. asiakkuuksien johtaminen, palvelukehitys ja digimarkkinointi.
 • Työyhteisötaitojen asiantuntija ja useissa kansainvälisissä esimiestehtävissä toiminut FM Pauliina Parhiala. Humakissa tällä hetkellä opettava Pauliina Parhiala on työskennellyt mm. merkittävissä humanitäärisissä johtotehtävissä Jerusalemissa, Syyriassa ja Jordaniassa sekä useiden järjestöjen johtotehtävissä Suomessa
 • Vierailijalehtori, FM (teatteritiede) Juha Iso-Aho on työskennellyt Humakin kulttuurituotannon lehtorina joulukuusta 2000 alkaen. Juha Iso-Aho työskentelee Humakin TKI-toimistolla Imatralla ja hänen keskeisinä tehtävinään on luovien alojen sekä kulttuurimatkailun aluekehitystyö ja hanketoiminta. Juha vastaa myös Vapaaehtoistoiminnan johtamisen opinnoista Humakissa. Aiemmin Juha on työskennellyt muun muassa festivaalien toiminnanjohtajana ja tuottaja-läänintaiteilijana.

Toteutuksen vastaavana toimiva FT Laura Päiviö-Häkämies on aloittanut Humakin yliopettajana 1.11.2018. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Mynämäen kunnan sivistysjohtajana, Kotkan kaupungin kulttuurijohtajana, STETE-järjestön pääsihteerinä, Kotkan Meripäivät Oy:n toimitusjohtajana, The Tall Ships’ Races- tapahtuman pääsihteerinä sekä kansainvälisissä projektitöissä muun muassa Venäjällä ja Puolassa. Päiviö-Häkämies väitteli Helsingin yliopistossa keväällä 2018 siitä, miten kunnallispolitiikalla on vaikutettu Kotkan kaupungin kulttuuriseen johtamiseen. Päiviö-Häkämies on itse osallistunut johtamiskoulutuksiin monista eri näkökulmista kuten omaan työuraansa liittyvillä täydennyskoulutuksilla, maanpuolustuskursseilla, siviilikriisinhallinnan opinnoissa sekä kansainvälisellä johtamisen kurssilla Yhdysvalloissa.

Huom. muutokset vierailijoiden osalta mahdollisia.

Lue uutinen lukuvuoden 18-19 toteutuksesta.

Opiskelijapalautetta

“Vierailijat ovat olleet huippuja, jokainen erilainen alansa rautainen ammattilainen. Erittäin hyvä lisäys muutekin sisällöltään hyvään kurssiin.”

“Asiantuntemus, sekä vierailijoiden, jotka ovat olleet parhaita ja monipuolisia, että kurssin vetäjän asiantuntemus.”

“Vierailijat eri aloilta tuovat monelta kantilta perspektiiviä ja heidän luentonsa ovat olleet antoisia. Myös oheismateriaali ja kirjat mielenkiintoisia. Niistä opin myös paljon, ja luennoitsijoiden antamista linkeistä ja oheislukemistosta, netin johtajuutta käsittelevistä kursseista ja osallistuin myös ylimääräisiin esimiespäiviin. Oli antoisaa.”