Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla 10 op (2/19-20), YAMK-taso

150,00 

18 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 07.01.2020 – 31.05.2020
Opetus Lähiopetus järjestetään Humakin Helsingin TKI-Ilkassa (Ilkantie 4).

 • 09.01.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 06.02.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 07.02.2020 klo 09.30-15.00 (Aulakabinetti)
 • 12.03.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
 • 17.04.2020 klo 09.30-15.00 (B1.13)
 • 14.05.2020 klo 09.30-16.00 (Aulakabinetti)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.01.2020 klo 23.59
Vastuuhenkilö Laura Päiviö-Häkämies (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 289)

Sisältö

 • Keskeiset johtamisteoriat, mallit ja johtamistyylit
 • Vuorovaikutusjohtaminen, projektijohtaminen ja verkostojohtaminen hyödyntäen sosiaalisia ja teknologisia vaihtoehtoja
 • Strateginen johtaminen ideasta toteutukseen
 • Esimiehen rooli ja vastuut
 • Hajautetut tiimit ja kulttuurien kohtaaminen
 • Sidosryhmien integroiminen toiminnan kehittämiseen
 • Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • Suunnitella ja johtaa organisaation toimintaa ja toiminnallisia hankkeita.
 • Johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita erilaisissa työyhteisössä.
 • Ymmärtää esimiestyön keskeiset osa-alueet ja toimintatavat erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Soveltaa johtamisen keskeisiä malleja luovassa toiminnassa.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon. 

Lue uutinen lukuvuoden 18-19 toteutuksesta.

Opiskelijapalautetta

“Vierailijat ovat olleet huippuja, jokainen erilainen alansa rautainen ammattilainen. Erittäin hyvä lisäys muutekin sisällöltään hyvään kurssiin.”

“Asiantuntemus, sekä vierailijoiden, jotka ovat olleet parhaita ja monipuolisia, että kurssin vetäjän asiantuntemus.”

“Vierailijat eri aloilta tuovat monelta kantilta perspektiiviä ja heidän luentonsa ovat olleet antoisia. Myös oheismateriaali ja kirjat mielenkiintoisia. Niistä opin myös paljon, ja luennoitsijoiden antamista linkeistä ja oheislukemistosta, netin johtajuutta käsittelevistä kursseista ja osallistuin myös ylimääräisiin esimiespäiviin. Oli antoisaa.”