Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla 10 op (2/18-19), YAMK-taso, UUTUUS!

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019-31.5.2019

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus
Toteutusaika 10.1.2019-23.5.2019
Webinaarit/opetus Opetus järjestetään Humakin Helsingin TKI-Ilkassa seuraavasti:

 • 10.1.2019 klo 9.30-16.00 (B1.12)
 • 7.2.2019 klo 9.30-16.00 (B1.12)
 • 8.2.2019 klo 9.30-15.00 (B1.12)
 • 8.3.2019 klo 9.30-15.00 (B1.12)
 • 12.4.2019 klo 9.30-15.00 (C2.40)
 • 23.5.2019 klo 9.30-16.00 (Aulakabinetti)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 3.1.2019 23:59:00 Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt
Vastuuhenkilö Laura Päiviö-Häkämies, laura.paivio-hakamies@humak.fi, p. 020 7621 289

Sisältö

 • Keskeiset johtamisteoriat, mallit ja johtamistyylit
 • Vuorovaikutusjohtaminen, projektijohtaminen ja verkostojohtaminen hyödyntäen sosiaalisia ja teknologisia vaihtoehtoja
 • Strateginen johtaminen ideasta toteutukseen
 • Esimiehen rooli ja vastuut
 • Hajautetut tiimit ja kulttuurien kohtaaminen
 • Sidosryhmien integroiminen toiminnan kehittämiseen
 • Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • Suunnitella ja johtaa organisaation toimintaa ja toiminnallisia hankkeita.
 • Johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita erilaisissa työyhteisössä.
 • Ymmärtää esimiestyön keskeiset osa-alueet ja toimintatavat erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Soveltaa johtamisen keskeisiä malleja luovassa toiminnassa.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon. 

Vierailijat

Opintojakson vierailijat ovat johtajia eri luovien alojen sektoreilta (huom. muutokset mahdollisia):

 • Toimitusjohtaja, OTL Mikael Jungner, Kreab-viestintätoimisto. Aiemmin Jungner on toiminut mm. Yleisradion toimitusjohtajana, kansanedustajana, johtajana Microsoftilla, puoluesihteerinä sekä pääministerin poliittisena sihteerinä.
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija, taiteen maisteri Leena Janhila, Creve, Humak. Leena Janhila on aikaisemmin työskennellyt mm. Stara Consultulting Groupin kehityspäälllikkönä. Leenan erikoisosaamista on mm. asiakkuuksien johtaminen, palvelukehitys ja digimarkkinointi.
 • Yhteisöjohtaja, FT Antti Karjalainen, Kalliolan setlementti. Karjalainen on aiemmin työskennellyt kulttuurijohtajana, The British Councilin Director Partnershipinä ja Tiederahoituksen toimitusjohtajana.

Vapaaehtoistyön johtaminen osiossa lehtorina toimii:

 • FM (teatteritiede) Juha Iso-Aho, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Iso-Aho on työskennellyt Humakin kulttuurituotannon lehtorina joulukuusta 2000 alkaen. Hän on toiminut Humakin Joutsenon (myöhemmin Lappeenrannan) kampuksella lehtorina ja viimeiset vuodet aluekoordinaattorina. Sen jälkeen hänen työpisteenään oli vuoden 2017 loppuun saakka Humakin TKI-toimisto Etelä-Karjala Imatralla ja keskeisinä tehtävinään luovien alojen sekä kulttuurimatkailun aluekehitystyö ja hanketoiminta. Tällä hetkellä Iso-Aho toimii Kaakkois-Suomen maaseudun kulttuurimatkailun kehittämishanke Rural Explorerin projektipäällikkönä. Hän vastaa myös Vapaaehtoistoiminnan johtamisen opinnoista Humakin avoimessa amk:ssa. Aiemmin Juha on työskennellyt muun muassa festivaalien toiminnanjohtajana ja tuottaja-läänintaiteilijana.