Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Mikä kurkistuskurssi?

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin ennen kuin teet päätöksen hakeutua Humakin tutkinto-opiskelijaksi.

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen-kurkistuskurssilla(2op) tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe-ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja sen voi aloittaa milloin tahansa ajalla ilmoittautumisajan puitteissa. Kurssi on osa Tulkki (AMK) -tutkintoa. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 2 op/kurssi avoimen AMK:n suorituksena. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana.

Arviointi

Kurkistuskurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/täydennettävä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille täyttämällä tämä ilmoittautumislomake (lomake avataan 1.8.2022).

Saat tunnukset Humakin järjestelmiin ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana hetkenä!
Kurkistuskurssit ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille ja kaikille muille Humakin opinnoista kiinnostuneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2022 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu kurssille täyttämällä tämä ilmoittautumislomake (lomake avataan 1.8.2022).

Saat tunnukset Humakin järjestelmiin ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana hetkenä!
Kurkistuskurssit ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille ja kaikille muille Humakin opinnoista kiinnostuneille.

 

Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita

”Kurssiin oli kiteytetty mielestäni keskeiset asiat puhetulkkauksesta.”

”Parasta oli varmaan ensimmäinen tehtävä sekä tulkkauspalvelu-tehtävä, jossa piti hiukan enemmän pohtia tulkkauksen vaikuttavuutta puhevammaisen elämään. Tämä oli mielestäni tärkeää ja myös hyvin avaavaa. Lähdin kurssille niin, etten tiennyt puhevammaisuudesta oikeastaan mitään – -”

”Tykkäsin opintojaksolla kommunikaatiotaulun tekemisestä ja videoiden kuvaamisesta.”

”Monipuolisuus ja eri tyyppiset tehtävät”