Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op (Ammattiliitto JHL)

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen-kurkistuskurssilla(2 op) tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe-ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta JHL:n jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin 31.7.2022 mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet JHL:n jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita

”Kurssiin oli kiteytetty mielestäni keskeiset asiat puhetulkkauksesta.”

”Parasta oli varmaan ensimmäinen tehtävä sekä tulkkauspalvelu-tehtävä, jossa piti hiukan enemmän pohtia tulkkauksen vaikuttavuutta puhevammaisen elämään. Tämä oli mielestäni tärkeää ja myös hyvin avaavaa. Lähdin kurssille niin, etten tiennyt puhevammaisuudesta oikeastaan mitään – -”

”Tykkäsin opintojaksolla kommunikaatiotaulun tekemisestä ja videoiden kuvaamisesta.”

”Monipuolisuus ja eri tyyppiset tehtävät”