Innovaatiotoiminta 5 op, syksy 2022

Innovaatiotoiminta-opintojaksolla selviää, mitä innovaatio ja innovoiminen käytännössä tarkoittavat ja miten innovaatioita voi edistää työelämässä. Opintojakso antaa innovaatioprosessin läpiviemiseen tarvittavan perusosaamisen. Lisäksi opintojaksolla opitaan tulevaisuustiedon ja ennakoinnin perusteet. Opintojaksolle kannattaa tulla tutkimaan omaa innovaatiosuhdettaan ja kehittämään omaa innovativiisuuttaan. Siellä saa myös tärkeitä työelämätaitoja. Osallistumiseen ei tarvita muuta kuin nettiyhteys ja tietokoneen tavanomainen tekstinkäsittelyohjelma (Word tai vastaava).

Opintojaksolla otetaan haltuun tulevaisuuskäsitteistöä sekä ennakointityön perusteet. Tämän lisäksi perehdytään siihen, mitä innovaatiot ovat sekä miten innovatiivisuutta ja innovaatio-osaamista voi edistää työelämässä. Tulevaisuusajattelua, innovaatio-osaamista sekä luovien menetelmien käyttöä innovaatiotoiminnassa sovelletaan käytäntöön opintojakson tehtävien kautta.

Kenelle?

Opintojakso sopii kenelle tahansa, joka haluaa oppia innovaatiotoiminnan perusperiaatteet ja vahvistaa omaa innovaatiokyvykkyyttään.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.09.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso on suoritettavissa aikaan sidottuna verkkototeutuksena tai itsenäisenä toteutuksena. Verkkototeutuksen tehtävät (kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä sekä kaksi tenttiä) on pilkottu pieniksi kokonaisuuksiksi, joiden palautuspäivämäärät on jaksotettu opintojakson koko mitalle. Verkkototeutukseen kuuluu viisi webinaaria. Verkkototeutuksen ja itsenäisen toteutuksen tehtävät ovat hyvin samankaltaiset. Itsenäisellä toteutuksella on ainoastaan yksi deadline opintojakson lopussa. Itsenäisessä toteutustavassa tentit korvataan esseellä.

Opintojakson webinaarit

  • 13.09.2022 12.30 – 15.00 Tulevaisuuspäivä
  • 15.09.2022 12.30 – 14.00 Ennakoinnin perusteet
  • 06.10.2022 09.00 – 11.30 Mikä innovaatio on?
  • 03.11.2022 12.30 – 15.00 Miten innovaatio tehdään?
  • 28.11.2022 09.00 – 11.30 Miten innovaatiota voidaan edistää?
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.8.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Minna Hautio (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 227)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • Tunnistaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti vaikuttavia muutosvirtoja
  • Osaa soveltaa tulevaisuusajattelua omassa ammatillisessa toimintaympäristössään
  • Ymmärtää innovaatioprosessin edellytykset, vaiheet ja toimintatavat
  • Osaa edistää luovaa, käytännönläheistä ongelmanratkaisua.