Innovaatiotoiminta 5 op, syksy 2021

Opintojakson ytimessä on innovaatioajattelun avaaminen – mitä innovaatiotoiminta on, millainen innovaatioprosessi on ja miten innovatiivisuutta voi edistää. Opiskelijat ovat eri aloilta, joten luvassa on hedelmällisiä ja monialaisia keskusteluja, jotka rikastuttavat oppimista. Kaikki osallistuvat tiedon tuottamiseen ja jakamiseen erilaisten keskustelu- ja kirjoitustehtävien avulla ja webinaareissa syvennetään oppimista sekä tietoperustaisia luentoja kuunnellen että pieniin ryhmäharjoitteisiin osallistuen.

Opintojaksoon sisältyy kolme webinaaria, joissa avataan innovaatiota käsitteenä ja prosessina sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opintojaksoon sisältyy interaktiivisten luentojen lisäksi pieniä keskustelutehtäviä sekä kaksi lyhyttä kirjoitelmaa, jotka käsittelevät tulevaisuusnäkyjä ja innovaatioajattelun herättelyä. Tämän lisäksi on kaksi verkkotenttiä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kenelle tahansa, joka haluaa oppia innovaatiotoiminnan perusperiaatteet ja vahvistaa omaa innovaatiokyvykkyyttään.

Lisätiedot

Webinaareihin on suositeltavaa osallistua reaaliaikaisesti, mutta ne myös tallennetaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.09.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 10.09.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 08.10.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 05.11.2021 klo 08.30 – 11.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.08.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Minna Hautio (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 227)

Opiskelija

  •  tietää innovaatioiden yhteiskunnallisen merkityksen
  • osaa suunnitella ja luoda innovaatiotoimintaa edistäviä prosesseja ja ympäristöjä
  • osoittaa ja osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua
  • osaa kehittää osallistumisen uusia muotoja sekä luovia yhteiskehittämisen tiloja ja menetelmiä
  • osaa ideoida, fasilitoida ja arvioida kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita

”Tämä kurssi ylitti kaikki odotukseni! Lehtorit olivat innostavia. Sisältö Hoodlessa selkeästi jäsennelty, jolloin tarvittava tieto oli helposti saatavilla. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja juuri sopivan laajuisia. Tentit myös minun makuuni juuri sopivat toteuttamistavaltaan ja mittasivat hyvin osaamista. Kiitos tästä kurssista, paljon jäi käteen ja asenne sanaa innovaatio kohtaan muuttui täysin (positiiviseen suuntaan).”