Innovaatiotoiminta 5 op, kesä 2023

Innovaatiotoiminta-opintojaksossa opitaan, mitä tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa ja miten sitä tehdään. Lisäksi selviää, mitä innovaatio ja innovoiminen käytännössä tarkoittavat ja miten innovaatioita voi edistää työelämässä.

Opintojakso antaa innovaatioprosessin läpiviemiseen tarvittavan perusosaamisen. Lisäksi opintojaksolla opitaan tulevaisuustiedon ja ennakoinnin perusteet.

Opintojaksolle kannattaa tulla tutkimaan omaa innovaatiosuhdettaan ja kehittämään omaa innovatiivisuuttaan. Siellä saa myös tärkeitä työelämätaitoja. Erityisiä lähtötasovaatimuksia ei ole.

Kenelle?

Opintojakso sopii kenelle tahansa, joka haluaa oppia innovaatiotoiminnan perusperiaatteet ja vahvistaa omaa innovaatiokyvykkyyttään.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2023 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso on suoritettavissa aikaan sidottuna verkkototeutuksena tai itsenäisenä toteutuksena. Verkkototeutuksen tehtävät (kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä sekä kaksi tenttiä) on pilkottu pieniksi kokonaisuuksiksi, joiden palautuspäivämäärät on jaksotettu opintojakson koko mitalle. Verkkototeutukseen kuuluu viisi webinaaria. Verkkototeutuksen ja itsenäisen toteutuksen tehtävät ovat hyvin samankaltaiset. Itsenäisellä toteutuksella on ainoastaan yksi deadline opintojakson lopussa. Itsenäisessä toteutustavassa tentit korvataan esseellä.

Opintojakson webinaarien aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

  • Tulevaisuuspäivä
  • Ennakoinnin perusteet
  • Mikä innovaatio on?
  • Miten innovaatio tehdään?
  • Miten innovaatiota voidaan edistää?
Ilmoittautumisaika 27.03.2023-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Minna Hautio (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 227)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • Tunnistaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti vaikuttavia muutosvirtoja
  • Osaa soveltaa tulevaisuusajattelua omassa ammatillisessa toimintaympäristössään
  • Ymmärtää innovaatioprosessin edellytykset, vaiheet ja toimintatavat
  • Osaa edistää luovaa, käytännönläheistä ongelmanratkaisua.

75,00