Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 op, syksy 2022

Maailma muuttuu jatkuvasti ympärillämme. Esimerkiksi ilmastonmuutos, teknologian, automaation ja tekoälyn nopea kehitys sekä koronapandemia on pakottanut meidät tekemään ja ajattelemaan toisin, mukautumaan muutokseen sekä innovoimaan uusia tapoja toimia. Tämä vaade kohdistuu myös työelämän yhteisöihin. Muutoksen kanssa on opittava elämään. Olisi kuitenkin vielä parempi, jos voisimme hallitsemattoman muutosvirrassa ajelehtimisen sijaan ohjata yhteisömme venettä kohti arvojemme ja visiomme määrittelemää suuntaa.

Tämän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii muutoksen hallinnan ja innovoinnin menetelmiä, lähestymistapoja ja työkaluja, ja osaa myös soveltaa niitä käytännössä työelämän eri tilanteisiin.

Opintojakso kuuluu Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen (yhteisöpedagogi, AMK) syventäviin opintoihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään työelämää muuttuvassa maailmassa.

Lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä, tietokonetta ja kuulokemikrofonia.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.08.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla opiskellaan verkkokurssilla Humakin Moodlessa eli Hoodlessa (verkko-oppimisympäristö). Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia opetusmenetelmiä: yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaisoppiminen, opetuskeskustelu, ongelmaperustainen oppiminen, case-pohjainen oppiminen ja pienryhmien pohdintahetket.

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti työskennellen, pienryhmissä ja vuorovaikutteisissa webinaareissa. Opiskelijoilta odotetaan webinaareihin osallistumista. Webinaarit myös tallennetaan.

Opintojakson webinaarit

  • 07.09.2022 09.00 – 12.00: Johdatus kurssille ja muutosjohtaminen -webinaari
  • 07.10.2022 09.00 – 12.00: Innovaatiot-webinaari
  • 02.11.2022 09.00 – 12.00: Ryhmätöiden esittely -webinaari
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-21.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Gyan Dookie (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • hallitsee oppivan organisaation keskeiset ajatukset ja sovellukset
  • osaa eritellä ja arvioida muutostarpeita yrityksen strategia perusteella
  • osaa soveltaa valmentavaa työotetta työyhteisön muutostilanteissa
  • osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
  • osaa suunnitella ja käynnistää kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita työorganisaation, verkoston tai oman yritystoiminnan kehittämiseksi
  • osaa fasilitoida muutosprosesseja.