Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5 op

Opintojaksolla käsitellään:

 • Monimuotoisuuden, moniarvoisuuden, kulttuurisen moninaisuuden, esteettömyyden, saavutettavuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet
 • Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kansalliset lait ja säädökset, erityisesti tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja esteettömyysdirektiivi
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu ja -suunnitelma
 • Moniarvoisuutta estävät ja tukevat rakenteet ja toimintatavat työelämässä ja yhteiskunnassa

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.01.2024- 31.03.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso koostuu erilaisista verkkomateriaaleista ja tehtävistä (yksilö- ja pienryhmätehtäviä). Opintojaksolla järjestetään verkkotapaamisia, jotka tukevat yhteisöllistä oppimista.

Yhteiset webinaarit
 • 12.03.2024 klo 12.30-15.00 ja
 • 25.03.2024 klo 12.30-15.00
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-18.12.2023
Vastuuhenkilö Laura Keihäs (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Tunnistaa yhteiskunnan ja yhteisöjen moninaisuuden ja moniarvoisuuden sekä osaa arvioida omaa suhdettaan niihin ammatillisesti.
 • Osaa tunnistaa ja arvioida moninaisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja.
 • Tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämisen lainsäädännöllisen perustan sekä osaa toteuttaa näitä käytännön työssä.
 • Osaa tunnistaa ihmisten ja työyhteisöjen moninaisuudesta kumpuavia erityistarpeita ja osaa toimia ne huomioiden toimintaympäristön esteettömyyden, työturvallisuuden ja työolosuhteiden mukauttamisen edistämiseksi.
 • Saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja kotoutumisen tukemiseen.

75,00