Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.01.2022 – 15.05.2022
Aikataulut Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 15.5.2022 mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 14.01.2022 klo 12.30 – 15.00
 • 10.02.2022 klo 08.30 – 11.00
 • 17.03.2022 klo 08.30 – 11.00
 • 07.04.2022 klo 08.30 – 11.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.01.2022 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Keihäs (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 517 5542)

Opiskelija oppii tiedostamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjanmerkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana. Hän pystyy hahmottaan minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti ja kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen. Opiskelija tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen, oppii ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan ja pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä, verkkotestejä ja verkkokeskusteluita. Opintojakson aikana opiskelija tekee myös ihmisoikeuskasvatustunnin suunnitelman. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, verkkolähteitä ja monipuolisia tekstejä. Opiskelija saa kaikki tarvittavat opintomateriaalit verkkoalustalta.

Opintojakso koostuu kahdesta eri osiosta:

 • Ihmisoikeuskasvatussalkku 3 op (Tehtävät 1 -3)
 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus 2 op (Tehtävät 4-6)

Molempiin osioihin sisältyy kolme tehtävää. Opintojaksolla on siis yhteensä kuusi tehtävää ja yksi vapaaehtoinen bonustehtävä. Aluksi rakennetaan tietoperustaa perus- ja ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuskasvatuksesta suorittamalla tehtävät 1-3. Toisessa osiossa tarkastellaan moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta suorittamalla tehtävät 4-6. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin. Tehtävien tarkemman ohjeistuksen löydät opintojakson verkkoalustalta.

Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Opiskelija

 • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
 • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
 • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
 • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
 • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
 • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
 • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

”Mielestäni kurssi oli rakennettu todella hyvin. Aineisto annettiin todella selkeästi oppilaille, mitä hänen pitää lukea. Tehtävien annot olivat myös selkeitä.”

“Motivaatio syntyi pelkästään siitä, että aihepiiri on niin merkityksellinen. Sain opintojaksolta käytännön eväitä, joita voin soveltaa myöhemmin alalla kuin alalla.” 

“Monipuolinen materiaali mitä sai käydä omaan tahtiin läpi. Laajojen kokonaisuuksien omaksuminen vie aikaa, mutta näihin on hyvä palata myöhemminkin ja lisätä omia tietotaitojaan. – -“