Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Tule mukaan reflektoimaan  ihmisoikeuksia, esteettömyyttä, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta, arvoja ja ammattieettisyyttä! 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 12.02.2021 12.30 – 14.00
  • 11.03.2021 10.15 – 11.45
  • 09.04.2021 14.15 – 15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.01.2021 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Ursula Roslöf (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 398)

Sisältö

Opiskelija oppii tiedostamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjanmerkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana. Hän pystyy hahmottaan minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti ja kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen. Opiskelija tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen, oppii ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan ja pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
  • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
  • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
  • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
  • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
  • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
  • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

Opiskelijapalautetta

”Mielestäni kurssi oli rakennettu todella hyvin. Aineisto annettiin todella selkeästi oppilaille, mitä hänen pitää lukea. Tehtävien annot olivat myös selkeitä.”

“Motivaatio syntyi pelkästään siitä, että aihepiiri on niin merkityksellinen. Sain opintojaksolta käytännön eväitä, joita voin soveltaa myöhemmin alalla kuin alalla.” 

“Monipuolinen materiaali mitä sai käydä omaan tahtiin läpi. Laajojen kokonaisuuksien omaksuminen vie aikaa, mutta näihin on hyvä palata myöhemminkin ja lisätä omia tietotaitojaan. – -“