Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Tule mukaan reflektoimaan  ihmisoikeuksia, esteettömyyttä, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta, arvoja ja ammattieettisyyttä! 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021 – 31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Keihäs (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0505175542)

Sisältö

Tule mukaan oppimaan perus- ja ihmisoikeuksia, ihmisoikeuskasvatusta, esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta!

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen -opintojaksolla opit tarkastelemaan moninaisuutta yksilö- ja yhteisötasolla ja saat valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti. Opit tiedostamaan ihmisoikeuksia kunnioittavan ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
  • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
  • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
  • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
  • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
  • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
  • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

Muuta

Opintojakso on osa Monimuotoisuuden osaaja 20 op -opintokokonaisuutta.

Voit täydentää osaamistasi suorittamalla koko Monimuotoisuuden osaaja -kokonaisuuden 20 op, johon kuuluu tämän opintojakson lisäksi seuraavat opintojaksot:

Opiskelijapalautetta

”Mielestäni kurssi oli rakennettu todella hyvin. Aineisto annettiin todella selkeästi oppilaille, mitä hänen pitää lukea. Tehtävien annot olivat myös selkeitä.”

“Motivaatio syntyi pelkästään siitä, että aihepiiri on niin merkityksellinen. Sain opintojaksolta käytännön eväitä, joita voin soveltaa myöhemmin alalla kuin alalla.” 

“Monipuolinen materiaali mitä sai käydä omaan tahtiin läpi. Laajojen kokonaisuuksien omaksuminen vie aikaa, mutta näihin on hyvä palata myöhemminkin ja lisätä omia tietotaitojaan. – -“