Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Tule mukaan pohtimaan miten palveluilla tuotetaan hyvinvointia!

75,00 

51 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojaksoon sisältyy webinaareja, joiden aikataulut täsmennetään myöhemmin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.01.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Annikki Kluukeri (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 242)

Sisältö ja toteutus

Opiskelija tutustuu suomalaisen hyvinvointimallin tilaan ja taustoihin, eri sektoreiden tuottamiin hyvinvointipalveluihin ja palveluntuottamisprosessiin. Opiskelija perehtyy hankintamenettelyyn ja sopimusoikeuteen palvelujen tuottamisen taustalla. Sisältöjä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta niin sosiologisessa, sosiaalipoliittisessa, hallintotieteellisessä kuin liiketaloudellisessakin viitekehyksessä.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee hyvinvoinnin yhteiskunnallisena käsitteenä ja osaa huomioida siihen vaikuttavat tekijät
  • tunnistaa eri sektoreiden roolit hyvinvointipalvelujen tuottajina osana yhteiskunnan palvelurakenteita
  • tietää ostopalvelu- ja palvelusopimuskäytäntöjä ja kykenee soveltamaan keskeistä lainsäädäntöä
  • vahvistaa ymmärrystään yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksista

Opiskelijapalautetta

“Tieto siitä miten hyvinvointiyhteiskunta on syntynyt ja hyvinvointimallin kehitys.”